BASF
BASF
BASF

AGRA

INTEGRAL PRO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

DO: Všechny mikroorganismy se považují za možné senzibilizátory

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

řepka olejka

bez ředění nebo ředit vodou v poměru 1:10–1:20 (přípravek:voda)

moření

Přípravek proti fomové hnilobě vykazuje průměrnou účinnost.

Použití přípravku je určeno ke stimulaci přirozené obranyschopnosti rostlin proti dřepčíkům rodu Psylliodes a Phyllotreta.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Minoritní registrace - brukev řepák

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

brukev řepák

bez ředění nebo ředit vodou v poměru 1 : 10–1 : 20 (přípravek : voda)

moření

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brukev řepák Fomové černání stonku moření osiva AT 1,6 l/t osiva výsevek max. 8 kg/ha, také účinkuje proti dřepčíkům rodu PsylliodesPhyllotreta, minor. reg. ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku moření osiva AT 1,6 l/t osiva výsevek max. 8 kg/ha , stimuluje přirozenou obranyschopnost rostlin proti dřepčíkům rodu PsylliodesPhyllotreta.
detail