Chemap Agro s.r.o.

JUWEL TOP

Účinná látka

Balení

1 l HDPE láhev, 5 l HDPE kanystr, 10 l HDPE kanystr
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 7 m vzhledem k povrchové vodě. Při použití 50%, 75% a 90% redukčních trysek pak ochranné pásmo 4 m.

Doporučení

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

SPa1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadon a fenamidon) vícekrát než 2× za vegetační sezonu plodiny.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI a azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte na případný kurativní potenciál přípravku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
7
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 35 1 l
Ječmen jarní Rez plevová 35 1 l
Ječmen jarní Rez ječná 35 1 l
Ječmen jarní Padlí travní 35 1 l
Ječmen ozimý Rez plevová 35 1 l
Ječmen ozimý Padlí travní 35 1 l
Ječmen ozimý Rez ječná 35 1 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 35 1 l
Pšenice jarní Rez plevová 35 1 l
Pšenice jarní Padlí travní 35 1 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 35 1 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 35 1 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 35 1 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 35 1 l
Pšenice ozimá Rez plevová 35 1 l
Pšenice ozimá Padlí travní 35 1 l
detail