Chemap Agro s.r.o.

LEANDER TOP

Účinná látka

LEANDER TOP

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě.

DO:
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 20 m vegetačního pásu.
- Při požití 50 % trysky k redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 10 m, při použití 75 % trysky 5 m a při použití 90 % trysky 4 m.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice

200–400 l/ha

postřik

14 dnů

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nelze vyloučit nepříznivý vliv na klíčivost osiva. Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá

20

10

5

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 20 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá Padlí travní 30–65 BBCH, přednostně preventivně 35 2,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–65 BBCH, přednostně preventivně 35 2,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–65 BBCH, přednostně preventivně 35 2,5 l 200–400 l max. 2×
detail