Chemap Agro s.r.o.

MANFIL 75 WG

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. (Platí pro aplikaci do jádrovin.)
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m. (Platí pro aplikaci do vinné révy.)

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m. (Platí pro aplikaci do vinné révy.)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do brambor a rajčat.)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 25 m, při 75% redukci na 20 m a při 90% redukci na 14 m. (Platí pro aplikaci do jádrovin.)

Doporučení

Doporučená dávka vody: v bramborách a rajčatech 200–600 l/ha, v jabloních a révě 500–1000 l/ha.

Interval mezi aplikacemi: v bramborách a rajčatech 7–14 dní, v révě 21 dní.

Na etiketě nelze uvádět věty:

Působení přípravku omezuje výskyt svilušek.

Na révě vinné při včasném ošetření účinkuje proti červené spále révy vinné (Pseudopeziza tracheiphila).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Možný vliv ošetření v jabloních na procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení nebo zpracovatelem.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Pro aplikaci do jádrovin: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Pro aplikaci do vinné révy: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory, rajče
4
4
4
4
jádroviny
50
25
20
14
vinná réva
10
6
6
6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 7 2,1 kg 200–600 l max. 8×
Jabloň Strupovitost jabloně 35 3,2 kg 500–1000 l max. 1×
Rajče Plíseň bramboru na rajčatech 3 2,1 kg 200–600 l max. 5×
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 56 1,6 kg max. 1000 l max. 2×
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 56 1,6 kg max. 500 l max. 2×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail