MANFIL 75 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. (Platí pro aplikaci do jádrovin.)
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m. (Platí pro aplikaci do vinné révy.)

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m. (Platí pro aplikaci do vinné révy.)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. (Platí pro aplikaci do brambor a rajčat.)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 25 m, při 75% redukci na 20 m a při 90% redukci na 14 m. (Platí pro aplikaci do jádrovin.)

Doporučení

Doporučená dávka vody: v bramborách a rajčatech 200–600 l/ha, v jabloních a révě 500–1000 l/ha.

Interval mezi aplikacemi: v bramborách a rajčatech 7–14 dní, v révě 21 dní.

Na etiketě nelze uvádět věty:

Působení přípravku omezuje výskyt svilušek.

Na révě vinné při včasném ošetření účinkuje proti červené spále révy vinné (Pseudopeziza tracheiphila).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Možný vliv ošetření v jabloních na procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení nebo zpracovatelem.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Pro aplikaci do jádrovin: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Pro aplikaci do vinné révy: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory, rajče
4
4
4
4
jádroviny
50
25
20
14
vinná réva
10
6
6
6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 7 2,1 kg 200–600 l max. 8×
Jabloň Strupovitost jabloně 35 3,2 kg 500–1000 l max. 1×
Rajče Plíseň bramboru na rajčatech 3 2,1 kg 200–600 l max. 5×
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 56 1,6 kg max. 1000 l max. 2×
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 56 1,6 kg max. 500 l max. 2×
detail