BASF
BASF
BASF

AGRA

MAXIM STAR 025 FS

Účinná látka

MAXIM STAR 025 FS

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků avolně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
ječmen
ječmen jarní 1,5–12 l/t
ječmen ozimý 2,0– 10 l/t
moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Přípravek lze použít s pomocným prostředkem CETM v souladu s návodem k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření AT 1,5 l/t výsevek 150–200 kg/ha
Ječmen jarní Sněť ječná tvrdá moření AT 1,5 l/t výsevek 150–200 kg/ha
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 1,5 l/t výsevek 150–200 kg/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření AT 1,5 l/t výsevek 150–200 kg/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření AT 1,5 l/t výsevek 150–200 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření AT 2,0 l/t výsevek 150–200 kg/ha
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření AT 1,5 l/t výsevek 130–200 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 2,0 l/t výsevek 150–200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření AT 1,5 l/t výsevek 130–200 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t výsevek 150–200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť ječná tvrdá moření AT 1,5 l/t výsevek 130–200 kg/ha
detail