Chemap Agro s.r.o.

MAXIM XL 035 FS

Účinná látka

MAXIM XL 035 FS

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Účinnost přípravku byla ověřena pro Fusarium spp. a Pythium spp.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

V kukuřici odpovídá dávka 1,0 l/t dávce 12,5 ml/VJ, přičemž VJ = 50 000 zrn.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

V kukuřici lze přípravek použít s pomocným prostředkem CETM v souladu s návodem k použití.

Minoritní použití - fazol, čirok

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

fazol, čirok

0–7,0 l/t

moření

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Padání klíčních rostlin moření AT 1 l/t minor. reg. ČMŠSA
Čirok Houbové choroby moření AT 1 l/t výsevek 20 kg/ha, minor. reg. ÚKZÚZ
Fazol Houbové choroby moření AT 1 l/t pouze fazol na zrno, výsevek 200 kg/ha, minor. reg. ÚKZÚZ
Hrách Padání klíčních rostlin moření AT 1 l/t
Kukuřice Padání klíčních rostlin moření AT 1 l/t Zlepšení namoření s pomocným prostředkem CETM
Lupina bílá Padání klíčních rostlin moření AT 1 l/t minor. reg. ČMŠSA
detail