Chemap Agro s.r.o.

MONCEREN 250 FS

Účinná látka

Balení

5 l kanystr PE, 10 l HDPE kanystr, 20 l HDPE soudek

Charakteristika

Mořidlo ve formě suspenzního koncentrátu na ochranu brambor proti kořenomorce bramborové.

MONCEREN 250 FS

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Pytle od namořené sadby nesmí být použity k jiným účelům a musí být zřetelně označeny: POZOR! Brambory namořeny přípravkem Monceren 250 FS na bázi pencycuronu. Zákaz zkrmování!

Pytle od namořené sadby musí být likvidovány ve schválených zařízeních. Namořené osivo nelze zkrmovat ani potravinářsky zpracovávat!

Působení

Monceren 250 FS je protektivně působící fungicid určený k mokrému moření bramborových hlíz proti kořenomorce bramborové (Rhizoctonia solani).

Spektrum účinnosti

Ošetření bramborových hlíz přípravkem Monceren 250 FS poskytuje účinnou a spolehlivou ochranu proti kořenomorce bramborové.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
brambor
2,0 l/t hlíz
60–80 l/ha
moření
aplikace při výsadbě do brázdy

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Kořenomorka bramborová moření aplikace při výsadbě do brázdy AT 0,6 l/t Max. 1×
detail