Chemap Agro s.r.o.

PENNCOZEB 75 DG

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Při aplikaci do jabloní:
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 16 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 10 m vzhledem k povrchové vodě, při 75 % a 90 % redukci úletu pak na 8 m.
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (méně nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Při aplikaci do brambor:
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávka vody: brambor 200–600 l/ha, jabloň 200–1000 l/ha.

Maximální počet aplikací v roce: brambor max. 8×, jabloň max. 4×

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Aplikace do jabloní:

SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory
4
4
4
4
jabloně
16
10
8
8

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 7 2 kg 200–600 l max. 8×
Jabloň Strupovitost jabloně 28 2 kg 200–1000 l max. 4×
detail