Chemap Agro s.r.o.

PREMIS 25 FS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany ptáků ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy. Za účelem ochrany ptactva rozsypané ošetřené osivo odstraňte.

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Množství vody aplikované s mořidlem konzultujte s držitelem registrace. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky včetně mořidel, které obsahují účinné látky typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Je zakázáno zkrmovat a konzumovat namořenou sadbu. Pytle od namořené sadby nesmí být použity k jiným účelům a musí být zřetelně označeny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření 1,5 l/t
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření 1,5 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření 1,5 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření 1,5 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření 1,5 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření 1,5 l/t
detail