Chemap Agro s.r.o.

ROVRAL AQUAFLO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe2
- Řepka olejka, luštěniny a listová zelenina:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.
- Peckoviny a jahody:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

SPe3
- Réva vinná, jahody, řepka olejka, slunečnice, luštěniny a listová zelenina:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 6 m vzhledem k povrchové vodě při aplikaci do révy vinné a 4 m při aplikaci do jahod, řepky olejky, slunečnice, luštěnin a listové zeleniny.
- Peckoviny: Za účelem ochrany vodních organismů lze přípravek aplikovat do peckovin pouze za použití nízkoúletových trysek.

DO - Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci do peckovin zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 16 m, při 75 % redukci na 10 m a při 90 % redukci na 6 m od povrchových vod.

Doporučení

Dávka aplikační kapaliny:
Polní plodiny 200–600 l/ha, zelenina semenné porosty 1000 l/ha, okurky a rajčata ve sklenících 600–1000 l/ha, ovocné dřeviny 200–1000 l/ha, jahodník 1000–2000 l/ha, réva 200–1000 l/ha.
Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.
Pokud žadatel uvede na etiketu dávky vody od 400 l/ha, výše uvedenou větu na tuto etiketu nemusí uvádět.
Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin, před jejich provozním ošetřením ověřte citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin.
Aplikační kapalinou nesmějí být zasaženy porosty v okolí ošetřované plochy. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Rovral Aquaflo nebo jiný, který obsahuje účinnou látku iprodion, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Rovral Aquaflo nebo jiný, který obsahuje účinnou látku iprodion, jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením schválenými pozemními aplikátory.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
peckoviny
NELZE
16
10
6
réva vinná
6
6
6
6
jahody, řepka olejka, slunečnice, luštěniny, listová zelenina
4
4
4
4

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
trávníky
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Hnědá skvrnitost bobu 61–67 BBCH AT 1 l 200–600 l bob na osivo a krmné účely, max. 2×
Brukvovitá zelenina Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Brukvovitá zelenina Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Celer Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Celer Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Cukrovka Skládkové choroby skladování AT 0,3 % 200–600 l postřik, máčení, max. 1×
Česnek Houbové choroby česneku moření sadby před výsadbou, 20 min. AT 0,4 %
Jahodník Plíseň šedá - jahodník 7 1,5 l 1000–2000 l max. 2×
Kapusta Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Kapusta Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Kedluben Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Kedluben Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Kořenová zelenina Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Kořenová zelenina Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Květák Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Květák Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Maliník Plíseň šedá 61–67 BBCH AT 1,5 l 200–1000 l max. 2×
Meruzalka zlatá Plíseň šedá máčení prutů, 20 min. AT 0,15 %
Mrkev Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Mrkev Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Okrasné rostliny Hlízenka obecná 3 0,15 % max. 2×
Okrasné rostliny Plíseň šedá 3 0,15 % max. 2×
Okrasné rostliny Choroby hlíz a cibulí moření sadby, 20 min. AT 0,2 % max. 2×
Okurka Plíseň šedá 3 0,1 % 600-1000 l okurka skleníková, max. 2× na plodinu
Okurka Černá hniloba plodů okurky 3 0,1 % 600-1000 l okurka skleníková, max. 2× na plodinu
Pastinák Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Pastinák Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Petržel Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Petržel Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Rajče Hnědá skvrnitost rajčat 14 0,1 % 600-1000 l rajče - skleník, max. 2× na plodinu
Rajče Plíseň šedá 14 0,1 % 600-1000 l rajče - skleník, max. 2× na plodinu
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva 14 1 l 200–1000 l max. 2×
Ředkev Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Ředkev Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Ředkvička Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Ředkvička Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Řepa červená Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Řepa červená Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 65–69 BBCH AT 1 l 200–600 l max. 1× na plodinu
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 65–69 BBCH AT 1 l 200–600 l max. 1× na plodinu
Salát Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze semenné porosty, max. 2×
Salát Houbové choroby zeleniny 14 1 l 1000 l pouze salát rychlený, max. 1×
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice do 69 BBCH AT 1 l 200–600 l max. 1× na plodinu
Slunečnice Hlízenka obecná do 69 BBCH AT 1 l 200–600 l max. 1× na plodinu
Trávníky Houbové choroby preventivně AT 1,5 l max. 2×, minor. reg.: SRS
Trávníky Plíseň sněžná před zámrazem nebo po sejití sněhu AT 1,5 l max. 2×, minor. reg.: SRS
Třešeň Moniliová hniloba 14 1,5 l 0,15 % 200–1000 l max. 2× za rok
Tuřín Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Tuřín Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Višeň Moniliová hniloba 14 1,5 l 0,15 % 200–1000 l max. 2× za rok
Vodnice Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Vodnice Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Zelí Skládkové choroby postřik, máčení AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Zelí Houbové choroby zeleniny AT 0,1 % 1000 l pouze sazečky, max. 2×
Zelí Houbové choroby zeleniny 28 1 l 200–600 l pouze zelí pekingské, max. 2× na plodinu
detail