Chemap Agro s.r.o.

SACRON WG

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Nejvyšší počet aplikací v roce: max. 8× na plodinu
Interval mezi ošetřeními: 7–10 dnů
Dávka aplikační kapaliny: 200–600 l vody/ha
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje postřikem.
Přípravek v tank-mix směsi s přípravkem Dithane DG Neotec je třeba použít v souladu s návodem k jeho použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 7 0,22 kg + Dithane DG Neotec - TM 200–600 l max. 8×
detail