Chemap Agro s.r.o.

SISAM

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku mandestrobin, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m
Plodiny Bez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m] svažitý pozemek ? 3°
Ochranná vzdálenost [m] Vegetační pás [m]
řepka olejka 5 4 4 4 NELZE 20

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Při aplikaci v podmínkách silného infekčního tlaku nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka

5

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 60–69 BBCH AT 0,8 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–69 BBCH AT 0,8 l 200–400 l max. 1×
detail