BASF
BASF
BASF

AGRA

TACHIGAREN 70 WP

Účinná látka

Agrinova
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

cukrovka, řepa krmná

podle typu mořičky

moření

Vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije při předpokladu vysokého infekčního tlaku.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Spála řepná moření AT 20–40 g na výsevní jednotku (100 000 semen) výsevek max. 1,5 VJ/ha
Řepa krmná Spála řepná moření AT 20–40 g na výsevní jednotku (100 000 semen) výsevek max. 1,5 VJ/ha
detail