Chemap Agro s.r.o.

TOCATA SUPER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.

DO:
- Osoba, která provádí vlastní aplikaci přípravku, MUSÍ být během aplikace v uzavřené kabině (se systémy klimatizace a filtrace vzduchu).
- Pouze pro profesionální uživatele.
- Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku je 20 metrů.
- S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen, pšenice

100–300 l/ha

postřik

21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

8

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 3 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 3 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 3 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 3 l
Pšenice jarní Stéblolam 30–32 BBCH AT 3 l
Pšenice jarní Rez plevová 30–59 BBCH AT 3 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 3 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH AT 3 l
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–59 BBCH AT 3 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH AT 3 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH AT 3 l
Pšenice ozimá Rez plevová 30–59 BBCH AT 3 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 3 l
Pšenice ozimá Stéblolam 30–32 BBCH AT 3 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH AT 3 l
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–59 BBCH AT 3 l
detail