Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

VENTURO 500 SC

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku BUKAT 500 SC.
Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, ječmen jarní

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 34–57 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 34–57 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 34–57 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 34–57 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l max. 1×
detail