Chemap Agro s.r.o.

VERITA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Doporučení

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 3× za vegetační sezonu révy.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) jinak než preventivně.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 2× po sobě bez přerušení nejméně tímtéž počtem ošetření jinými fungicidy s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61(poč. kvetení) 28 1,5 kg max. 500 l max. 3×
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61(poč. kvetení) 28 3 kg max. 1000 l max. 3×
detail