Chemap Agro s.r.o.

VITAVAX 2000

Účinná látka

Charakteristika

Na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou thiram.
Zásoby přípravků určených pro ošetření osiva (Sarfun Duo 515 FS a Vitavax 2000) je umožněno uvádět na trh nejdéle do 30. 7. 2019 a nakoupené zásoby používat nejdéle do 30. 1. 2020.
Osivo namořené těmito přípravky lze uvádět na trh a vysévat nejdéle do 30. 1. 2020.
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Aplikační dávka vody: 3,0 l/t (3,0 l přípravku + 3,0 l vody/t osiva)
Nanášení mořidla na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. Tato zařízení musí používat nejlepší dostupné techniky pro vyloučení rozptylu oblaků prachu během skladování, přepravy a používání

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Padání klíčních rostlin moření 2 l/t minor. reg. ČMŠSA
Brambor Kořenomorka bramborová moření AT 2 l/t 3,0 l/t
Hrách Houbové choroby moření AT 2 l/t 3,0 l/t
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření AT 3 l/t 3,0 l/t
Ječmen jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost moření AT 2,5-3 l/t 3,0 l/t primární infekce, dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření AT 2,5-3 kg/t 3,0 l/t dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Ječmen ozimý Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost moření AT 2,5-3 l/t 3,0 l/t primární infekce, vedlejší účinnost na pruhovitost ječnou, dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření AT 2,5-3 l/t 3,0 l/t dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Kukuřice Houbové choroby moření AT 2,5 l/t 3,0 l/t
Len Houbové choroby moření AT 2,5 l/t 3,0 l/t
Lupina bílá Padání klíčních rostlin moření 2 l/t minor. reg. ČMŠSA
Oves jarní Sněť ovesná moření AT 2,5-3 l/t 3,0 l/t dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,5-3 l/t 3,0 l/t dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření AT 2,5-3 l/t 3,0 l/t dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření AT 2,5-3 l/t 3,0 l/t dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,5-3 l/t 3,0 l/t dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření AT 2,5-3 l/t 3,0 l/t dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 3 l/t 3,0 l/t
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření AT 2,5-3 l/t 3,0 l/t dávka 2,5 l/t jen pro moření Rotostatem
Řepka olejka, jarní Houbové choroby moření AT 4 l/t 3,0 l/t
Řepka olejka, ozimá Houbové choroby moření AT 4 l/t 3,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá hladká moření AT 3 l/t 3,0 l/t
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření AT 3 l/t 3,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření AT 3 l/t 3,0 l/t
Žito ozimé Sněť mazlavá hladká moření AT 3 l/t 3,0 l/t
Žito ozimé Plíseň sněžná moření AT 3 l/t 3,0 l/t
Žito ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření AT 3 l/t 3,0 l/t
detail