BASF
BASF
BASF

AGRA

YAMATO

Účinná látka

Agrinova
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m. - ječmen, pšenice, řepka olejka, tritikale, žito
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m. - cukrovka, řepa krmná

DO:
- Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku je 5 metrů.
- Pro aplikaci do pšenice ozimé, pšenice jarní, ječmene ozimého, ječmene jarního, žita, tritikale:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
- Pro aplikaci do řepky olejky, řepy cukrové a krmné:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, tritikale, cukrovka, řepa krmná

200–400 l /ha

postřik

V obilninách se do BBCH 39 použije dávka 1,5 l/ha, od BBCH 40 se dávka z uvedeného rozmezí volí podle intenzity napadení plodiny.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos a kvalitu výnosu tritikale.

Nelze vyloučit snížení olejnatosti semene řepky.

Vliv přípravku na klíčivost osiva ječmene, žita a tritikale nebyl prověřen.

Přípravek má sníženou vylévatelnost, a proto je nezbytné důkladné vypláchnutí aplikačního zařízení, aby nedocházelo k následné kontaminaci zbytky tohoto přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, tritikale

6

4

4

4

cukrovka, řepa krmná

5

4

4

4

Pro aplikaci do pšenice, ječmene, žita, tritikale: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pro aplikaci do řepky olejky, cukrovky, řepy krmné: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 37–49 BBCH AT 1,25-1,5 l 200–400 l max. 1×
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 37–49 BBCH AT 1,25-1,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Fusariózy klasů 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Choroby pat stébel 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Stéblolam 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Choroby pat stébel 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Stéblolam 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 37–49 BBCH AT 1,25-1,5 l 200–400 l max. 1×
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) 37–49 BBCH AT 1,25-1,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Padlí travní 37–47 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 37–47 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 37–47 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 37–47 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Fusariózy klasů 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Choroby pat stébel 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Stéblolam 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
detail