Chemap Agro s.r.o.

YAMATO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m. - ječmen, pšenice, řepka olejka, tritikale, žito
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m. - cukrovka, řepa krmná

DO:
- Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku je 5 metrů.
- Pro aplikaci do pšenice ozimé, pšenice jarní, ječmene ozimého, ječmene jarního, žita, tritikale:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
- Pro aplikaci do řepky olejky, řepy cukrové a krmné:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, tritikale, cukrovka, řepa krmná

200–400 l /ha

postřik

V obilninách se do BBCH 39 použije dávka 1,5 l/ha, od BBCH 40 se dávka z uvedeného rozmezí volí podle intenzity napadení plodiny.

Nelze vyloučit nepříznivý vliv přípravku na výnos a kvalitu výnosu tritikale.

Nelze vyloučit snížení olejnatosti semene řepky.

Vliv přípravku na klíčivost osiva ječmene, žita a tritikale nebyl prověřen.

Přípravek má sníženou vylévatelnost, a proto je nezbytné důkladné vypláchnutí aplikačního zařízení, aby nedocházelo k následné kontaminaci zbytky tohoto přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, tritikale

6

4

4

4

cukrovka, řepa krmná

5

4

4

4

Pro aplikaci do pšenice, ječmene, žita, tritikale: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pro aplikaci do řepky olejky, cukrovky, řepy krmné: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 37–49 BBCH AT 1,25-1,5 l 200–400 l max. 1×
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 37–49 BBCH AT 1,25-1,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Fusariózy klasů 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Choroby pat stébel 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Stéblolam 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Choroby pat stébel 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Stéblolam 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 37–49 BBCH AT 1,25-1,5 l 200–400 l max. 1×
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) 37–49 BBCH AT 1,25-1,5 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 37–47 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Padlí travní 37–47 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 37–47 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 37–47 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Choroby pat stébel 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Stéblolam 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Fusariózy klasů 30–59 BBCH AT 1,5-1,75 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail