Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

ACCURATE EXTRA

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 10 m, při 75% a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: hořčice rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, konopice rolní, heřmánkovec přímořský, nepatrnec rolní, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka;

- méně citlivé plevele: opletka obecná, svízel přítula, merlík bílý, rozrazil rolní, pomněnka rolní, rdesno ptačí, violka rolní, mák vlčí.

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 13–37, tj. od fáze 3. listu do fáze objevení se praporcového listu, praporcový list ještě svinutý.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: BBCH 10–16, tj. od plně rozvinutých děložních listů do fáze 6 pravých listů (přípravek má nejvyšší účinnost od fáze děložních lístků do fáze 2 pravých listů v době intenzivního růstu plevelů).

Doporučení

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice

150–400 l/ha

postřik

max. 1×

Za normálních podmínek postačuje dávka vody 150–200 l vody/ha, v případě hustého porostu nebo silného zaplevelení je třeba zvýšit dávku vody až na 400 l/ha.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Nepoužívejte v pšenici tvrdé.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití přípravku v množitelských porostech obilnin konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikační techniky:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Accurate Extra, musejí být veškeré jeho stopy z aplikačního zařízení odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1. Okamžitě po postřiku nádrž zcela vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

2. Vypláchněte vnitřek nádrže včetně víka důkladně čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky minimálně desetinou objemu nádrže. Nádrž zcela vyprázdněte.

3. Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte odpovídající množství čistícího přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát s mícháním.

4. Znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž zcela vyprázdněte.

5. Odmontujte trysky a sítka a vypláchněte je v čistícím roztoku a pak propláchněte čistou vodou.

6. Znovu vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky minimálně desetinou objemu nádrže. Nádrž zcela vyprázdněte.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní

15

10

5

5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–37 BBCH AT 60 g 150–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 13–37 BBCH AT 60 g 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 13–37 BBCH AT 70 g 150–400 l max. 1×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
16%
5%
43%
detail