Chemap Agro s.r.o.

AGILITY

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice

300 l/ha

postřik

1× na podzim

pšenice

300 l/ha

postřik

1× na podzim

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice; svízel přítula, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, rozrazil perský, penízek rolní, violky.

Růstová fáze plevelů:

- chundelka metlice: BBCH 11–13

- plevele dvouděložné jednoleté: BBCH 10–14

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Před pěstováním následných plodin je nutné provést orbu/hlubokou kultivaci půdy. Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných dvouděložných plodin a řepky olejky.

Náhradní plodiny: Po orbě/hluboké kultivaci lze jako náhradní plodiny pěstovat pšenici jarní a ječmen jarní. Citlivost odrůd těchto plodin konzultujte s držitelem povolení. Dobu mezi aplikací přípravku a novým osevem konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST BBCH 11–25 AT 1,5 l 300 l max. 1× na podzim
Pšenice ozimá POST BBCH 11–25 AT 1,5 l 300 l max. 1× na podzim
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail