BASF
BASF
BASF

AGRA

AGILITY

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice

300 l/ha

postřik

1× na podzim

pšenice

300 l/ha

postřik

1× na podzim

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice; svízel přítula, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, rozrazil perský, penízek rolní, violky.

Růstová fáze plevelů:

- chundelka metlice: BBCH 11–13

- plevele dvouděložné jednoleté: BBCH 10–14

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Před pěstováním následných plodin je nutné provést orbu/hlubokou kultivaci půdy. Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných dvouděložných plodin a řepky olejky.

Náhradní plodiny: Po orbě/hluboké kultivaci lze jako náhradní plodiny pěstovat pšenici jarní a ječmen jarní. Citlivost odrůd těchto plodin konzultujte s držitelem povolení. Dobu mezi aplikací přípravku a novým osevem konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST BBCH 11–25 AT 1,5 l 300 l max. 1× na podzim
Pšenice ozimá POST BBCH 11–25 AT 1,5 l 300 l max. 1× na podzim
detail