Chemap Agro s.r.o.

AKRIS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Spektrum účinnosti – plevele citlivé:

Přípravek hubí v dávce 3 l/ha před a po vzejití:

ježatka kuří noha, ptačince, kalužnice, heřmánky, béry, hluchavka nachová, lipnice roční, výdrol řepky, merlíky*, kokoška pastuší tobolka, laskavec ohnutý, hořčice, lebedy, penízek rolní, lilek černý*, svízel přítula, pěťoury, mléč rolní, bažanka roční, violka rolní, rdesna, opletka obecná - před vzejitím - méně citlivá

* snížený účinek u biotypů rezistentních k triazinovým herbicidům

Přípravek hubí v dávce 2 l/ha před vzejitím:

ježatka kuří noha, lilek černý*, kokoška pastuší tobolka, kalužnice, pěťoury, penízek rolní, bér zelený, bažanka roční, svízel přítula, lipnice roční, rdesno blešník, mléč rolní, merlíky*, rdesno červivec, violka rolní, laskavec ohnutý, ptačinec prostřední, lebeda rozkladitá, heřmánek pravý

* snížený účinek u biotypů rezistentních k triazinovým herbicidům

Přípravek hubí v dávce 2 l/ha po vzejití:

lilek černý*, ptačinec prostřední, pěťoury, kokoška pastuší tobolka, bažanka roční, penízek rolní, rdesno blešník, svízel přítula, merlíky*, rdesno červivec, mléč rolní, laskavec ohnutý, heřmánek pravý, violka rolní

* snížený účinek u biotypů rezistentních k triazinovým herbicidům

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace:

  • preemergentní aplikace - před vzejitím

  • postemergentní aplikace - BBCH 10–16

Růstová fáze plevelů: před vzejitím nebo ihned po vzejití, max. BBCH 12

Počet aplikací: 1× v plodině

Dávka vody: 200–400 l/ha

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Za nepříznivých podmínek je možné poškození následných plodin, zvláště pšenice ozimé.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje postřikem.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
Kukuřice
10
5
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE před vzejitím AT 2 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice PRE + POST před vzejitím–BBCH 16 AT 3 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice POST BBCH 10–16 AT 2 l 200–400 l plevele dvouděložné jednoleté
detail