Chemap Agro s.r.o.

ALEKTO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % a 70%, redukci úletu pomocí trysek zůstává ochranná s ohledem na necílové rostliny 5 m, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

jádroviny, peckoviny, réva, louky, pastviny

100–400 l/ha

postřik

1× za rok

orná půda

200–300 l/ha

postřik

1× za rok

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

louky a pastviny

zákaz spásání nebo zkrmování hospodářskými zvířaty

Přípravek nemusí být dostatečně účinný proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské, kopřivě dvoudomé, kakostu dlanitosečnému.

Na přesličku rolní a kopřivu žahavku přípravek nepůsobí.

Upřesnění podmínek aplikace:

Orná půda, strniště - Přípravek aplikujte po sklizni plodin na aktivně rostoucí plevele minimálně 4 dny před kultivací nebo setím dalších plodin. Před aplikací přípravku neprovádějte žádné kultivační zásahy.

Jádroviny, peckoviny, réva vinná - Přípravek aplikujte nejdříve 4. rokem po výsadbě na intenzivně rostoucí plevele od jara do podzimu. Plevele by měly být při aplikaci 10–20 cm vysoké. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ošetřovaných rostlin ani úletem postřikové mlhy.

Louky, pastviny - Přípravek se používá při obnově luk a pastvin. Aplikujte během vegetace při výšce porostu cca 15 cm minimálně 5–7 dnů před setím. Nejlepší účinnost na pýr se dosáhne ve fázi 3–4 listů.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Následné plodiny:

Na pozemku, na kterém byl aplikován Alekto, není volba následných plodin omezena. Obdělávání půdy, setí nebo

sázení lze zahájit 2 dny po potlačení jednotlivých plevelů a 5 dní po potlačení vytrvalých plevelů.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby při aplikaci přípravku nedošlo k poškození jiných než ošetřených plodin, následujícím způsobem pečlivě odstraňte stopy přípravku z postřikovače:

  • Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a  opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.
  • Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.
  • Naplňte nádrž min. do 1/10 jejího objemu čistou vodou a přidejte odpovídající množství čistícího přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a  ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a  nádrž vyprázdněte.
  • Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž čistícím roztokem a pak propláchněte čistou vodou.
  • Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

Aplikační dávka 5 l př./ha

5

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Broskvoň POST aplikace pásová 42 5 l
Hrušeň POST aplikace pásová 42 5 l
Jabloň POST aplikace pásová 42 5 l
Louky POST obnova TTP AT 5 l
Meruňka POST aplikace pásová 42 5 l
Orná půda POST po sklizni na strniště AT 5 l
Pastviny POST obnova TTP AT 5 l
Réva vinná POST aplikace pásová 30 5 l
Slivoň POST aplikace pásová 42 5 l
Třešeň POST aplikace pásová 42 5 l
Višeň POST aplikace pásová 42 5 l
detail