Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

ALISTER

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, plevele heřmánkovité, hluchavka nachová, opletka obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, výdrol řepky olejky.

Doporučení

Růstové fáze plevelů:
- plevele dvouděložné jednoleté: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy,
- chundelka metlice: BBCH 11–13, tj. 1–3 listy.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Po aplikaci přípravku Alister se mohou na ošetřeném porostu pšenice ozimé projevit zpravidla dočasné příznaky fytotoxicity – prořídnutí porostu, prožloutnutí porostu, případně drobné nekrózy – zvláště pokud po aplikaci dojde k větším jednorázovým srážkám, zejména na lehkých půdách.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o registraci.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá PRE 11–13 BBCH AT 1 l 300 l max. 1× na podzim
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail