Chemap Agro s.r.o.

ALISTER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, plevele heřmánkovité, hluchavka nachová, opletka obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní, výdrol řepky olejky.

Doporučení

Růstové fáze plevelů:
- plevele dvouděložné jednoleté: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy,
- chundelka metlice: BBCH 11–13, tj. 1–3 listy.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Po aplikaci přípravku Alister se mohou na ošetřeném porostu pšenice ozimé projevit zpravidla dočasné příznaky fytotoxicity – prořídnutí porostu, prožloutnutí porostu, případně drobné nekrózy – zvláště pokud po aplikaci dojde k větším jednorázovým srážkám, zejména na lehkých půdách.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o registraci.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá PRE 11–13 BBCH AT 1 l 300 l max. 1× na podzim
detail