Chemap Agro s.r.o.

BARCLAY GALLUP HI-AKTIV

Účinná látka

Balení

HDPE láhev - 1 l, 5 l; HDPE kanystr - 10 l, 20 l; HDPE kontejner - 640 l, 1000 l

Charakteristika

Postřikový systémový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů včetně pýru plazivého na orné půdě, v obilninách, v řepce olejné, ve lnu a v hrachu před sklizní, v ovocných sadech, v lesích, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, nádržích, vodních tocích a zavlažovacích kanálech.
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Barclay Gallup Hi-Aktiv je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin – podzemních kořenů, oddenků a stolonů, tím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10-14 dnů. Proti pýru plazivému je přípravek nejúčinnější v době odnožování, když má pýr 5-6 listů, 12-15cm dlouhých.
Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku, to je zhruba po 2-3 týdnech po ošetření. Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
S dalšími kultivačními zásahy je nutno počkat min 7dní po aplikaci přípravkem Gallup Hi-Activ (např. vápenec, hnojiva, org. hnojiva a jiné pesticidy.

Spektrum účinnosti

Dvouděložné plevele, jednoleté trávovité plevele, pýr plazivý, psineček obrovský, psineček výběžkatý, vydrol obilí.

Doporučení

Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin na ošetřovaném pozemku, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní!
Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na zpracování zrna určeného k výrobě sladu.

Popis mísitelnosti

Nemísit Barclay Gallup Hi-Aktiv s běžnými smáčedly nebo jinými herbicidy jako tank mix, tím se značně sníží jeho herbicidní účinek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 200-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Hrách POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 200-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Hrušeň v období vegetačního klidu - 3,7 l 250 l min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Jabloň v období vegetačního klidu - 3,7 l 250 l min. 2 roky staré stromy, max. 1×
Ječmen jarní POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Ječmen ozimý POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Len POST 14 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 14 2,2-2,9 l 80-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Lesní porosty POST lesní hospodářství - potlačení pařezové výmladnosti - 7,5 %
Lesní porosty POST lesní hospodářství - nežádoucí dřeviny - 2,2-4,4 l 250 l
Louky POST obnova TTP 21 2,2-4,4 l 150-250 l max. 1×
Nádrže nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l 250 l
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace - 2,9-4,4 l 100-250 l
Orná půda POST strniště - 1,1 l 150-250 l jednoleté plevele, max. 1×
Orná půda POST strniště - 2,2-2,9 l 150-250 l vytrvalé plevele, max. 1×
Oves jarní POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Pastviny POST obnova TTP 21 2,2-4,4 l 150-250 l max. 1×
Pšenice jarní POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Pšenice ozimá POST 7 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 7 2,2-2,9 l 150-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×, také pšenice tvrdá
Řepka olejka, jarní POST 14 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 14 2,2-2,9 l 80-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 14 dnů před sklizní, mimo množitelské porosty 14 2,2-2,9 l 80-250 l mimo množitelské porosty, vlhkost zrna pod 30 %, max. 1×
Vodní toky nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l 250 l
Zavlažovací kanály nežádoucí vegetace, pobřežní plevele - 3,7 l 250 l
Železnice nežádoucí vegetace - 2,9-4,4 l 100-250 l
detail