Chemap Agro s.r.o.

BARRACUDA

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Důkladně vypláchněte obal.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele v dávce 0,75 l/ha: merlík bílý, laskavec ohnutý, ptačinec prostřední, lilek černý, violka rolní;

- citlivé plevele v dávce 1,5 l/ha: ježatka kuří noha, výdrol řepky, mléč drsný.

Přípravek se aplikuje postemergentně od 2 do 8 listů kukuřice (BBCH 12–18).

Růstová fáze plevelů: dvouděložné jednoleté plevele ve fázi BBCH 12–14 (2–4 pravé listy), svízel přítula ve fázi BBCH 11 (1. přeslen je rozvinutý), ježatka kuří noha ve fázi BBCH 11–12 (1–2 listy).

Nepoužívejte v poškozených nebo oslabených porostech.

Nepříznivé podmínky v době aplikace nebo po aplikaci mohou způsobit přechodné prosvětlení listů kukuřice.

Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Náhradní plodiny: V případě, že došlo k předčasnému zrušení porostu, lze jako náhradní plodinu použít kukuřici nebo jílky po provedení orby.

Následné plodiny: Na podzim po sklizni ošetřené plodiny je možné vysévat ozimé obilniny nebo jílky. Řepku ozimou je možné vysévat jen po provedení hluboké orby před výsevem. Na jaře po sklizni ošetřované plodiny je možné vysévat obilniny, kukuřici nebo jílky.

Čištění aplikačního zařízení:

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou (minimálně 10 % objemu nádrže postřikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH AT 0,75-1 l 200–300 l max 1×
detail