Chemap Agro s.r.o.

BEETUP TRIO SC

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesát vícekrát nežjednou za tři roky na stejném pozemku.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: merlík bílý, violka rolní, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, svízel přítula, rdesno blešník, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, lilek černý, ambrosie peřenolistá

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, opletka obecná, laskavec ohnutý

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: 1. aplikace - rostliny cukrovky ve fázi nejméně BBCH 10 - děložní listy zcela rozvinuté, krmná řepa od BBCH 12 - fáze 2 pravých listů.

Aplikace je možná až do zapojení porostu, plodina BBCH 18 - tj. 8 pravých listů.

Růstová fáze plevelů: aplikace na nově vzešlou plevelnou vlnu, kdy se plevele nacházejí v růstové fázi BBCH 10–11, tj. děložní listy zcela rozvinuté až základ 1. páru pravých listů.

Dávka vody: 200–300 l/ha

Maximální dávka přípravku v plodině: 4,5 l/ha

Interval mezi aplikacemi: 5–10 dnů

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Po použití přípravku Beetup Trio SC je možno vysévat řepu kdykoliv; jiné plodiny se mohou vysévat 3 měsíce po posledním ošetření.

Přípravě pole pro setí by měla předcházet orba radlicovým pluhem do hloubky minimálně 15 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech cukrové a krmné řepy.

Postup čištění aplikačního zařízení:

1) Vystříkejte aplikační kapalinu na ošetřovaném pozemku.

2) Naplňte 10 % objemu nádrže postřikovače čistou vodou s tekutým čisticím přípravkem podle návodu na jeho použití. Použijte proplachovací zařízení a proplachujte po dobu alespoň jedné minuty.

3) Opakujte celý postup ještě jednou.

4) Důkladně propláchněte čistou vodou.

5) Trysky, sítka a filtry musejí být čištěny odděleně.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka, krmná řepa
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 1. aplikace - rostliny cukrovky ve fázi nejméně BBCH 10 - děložní listy zcela rozvinuté až do zapojení porostu (plodina BBCH 18 - tj. 8 pravých listů) AT 1,5 l 200–300 l max. 3×
Řepa krmná POST 1. aplikace - od BBCH 12 - fáze 2 pravých listů až do zapojení porostu (plodina BBCH 18 - tj. 8 pravých listů) AT 1,5 l 200–300 l max. 3×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail