Chemap Agro s.r.o.

BEETUP TRIO SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesát vícekrát nežjednou za tři roky na stejném pozemku.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé - merlík bílý, violka rolní, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, svízel přítula, rdesno blešník, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, lilek černý, ambrosie peřenolistá;

- plevele méně citlivé – ježatka kuří noha, opletka obecná, laskavec ohnutý.

Růstová fáze plodiny v době aplikace: 1. aplikace - rostliny cukrovky ve fázi nejméně BBCH 10 - děložní listy zcela rozvinuté, krmná řepa od BBCH 12 - fáze 2 pravých listů.

Aplikace je možná až do zapojení porostu, plodina BBCH 18, tj. 8 pravých listů.

Růstová fáze plevelů: aplikace na nově vzešlou plevelnou vlnu, kdy se plevele nacházejí v růstové fázi BBCH 10–11, tj. děložní listy zcela rozvinuté až základ 1. páru pravých listů.

Dávka vody: 200–300 l/ha

Maximální dávka přípravku v plodině: 4,5 l/ha

Interval mezi aplikacemi: 5–10 dnů

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Po použití přípravku Beetup Trio SC je možno vysévat řepu kdykoliv; jiné plodiny se mohou vysévat 3 měsíce po posledním ošetření.

Přípravě pole pro setí by měla předcházet orba radlicovým pluhem do hloubky minimálně 15 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech cukrové a krmné řepy.

Postup čištění aplikačního zařízení:

1) Vystříkejte aplikační kapalinu na ošetřovaném pozemku.

2) Naplňte 10 % objemu nádrže postřikovače čistou vodou s tekutým čisticím přípravkem podle návodu na jeho použití. Použijte proplachovací zařízení a proplachujte po dobu alespoň 1 minuty.

3) Opakujte celý postup ještě jednou.

4) Důkladně propláchněte čistou vodou.

5) Trysky, sítka a filtry musejí být čištěny odděleně.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka, krmná řepa

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 1. aplikace - rostliny cukrovky ve fázi nejméně BBCH 10 (děložní listy zcela rozvinuté) až do zapojení porostu (plodina BBCH 18 - tj. 8 pravých listů), plevele BBCH 10–11 AT 1,5 l 200–300 l max. 3×
Řepa krmná POST 1. aplikace - od BBCH 12 (fáze 2 pravých listů) až do zapojení porostu (BBCH 18 - tj. 8 pravých listů), plevele BBCH 10–11 AT 1,5 l 200–300 l max. 3×
detail