Chemap Agro s.r.o.

BETOXON 650 WDG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

SPe3: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: lipnice roční; hořčice rolní, kolenec rolní, rozrazily, rdesno červivec, pěťour maloúborný, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, heřmánky, rmeny, máky, lilek černý, hluchavky, ptačinec žabinec, rdesno svlačcovité.
Plevele méně citlivé: drchnička rolní, violka rolní, laskavec ohnutý, bažanka roční, zemědým lékařský, merlík bílý, svízel přítula, starček obecný, chrpa modrák, lebeda rozkladitá, rdesno ptačí, vikve, pryšce.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace:

- preemergentní aplikace: bezprostředně po zasetí;

- postemergentní aplikace: po vzejití plodiny, neošetřujte v době vzcházení plodiny!

Růstová fáze plevelů v době aplikace: max. BBCH 11, tj. základ 1. páru pravých listů.

Aplikace před setím plodiny: přípravek se zapravuje do půdy do hloubky 2–3 cm.

Maximální počet aplikací: 1×; postemergentní aplikace - 3× dělená aplikace vždy po vzejití nové plevelné vlny.

Max. 2,6 kg účinné látky chloridazon/ha 1× za 3 roky na tentýž pozemek.

Interval mezi dělenými postemergentními aplikacemi: 6–14 dní.

Dávka vody: 200–400 l/ha, v indikaci řepa salátová po sklizni 150–300 l/ha.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.

Při aplikaci na suchý povrch půdy a rovněž tak při déletrvajícím suchém počasí může dojít ke snížení účinnosti přípravku.

Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí plodin!

Nepoužívejte v porostech ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Pěstování následných plodin je bez omezení. V případě použití přípravku po sklizni salátové řepy konzultujte pěstování následných plodin s držitelem registrace.

Jako náhradní plodiny lze pěstovat řepu, salátovou řepu, mangold, brambory a kukuřici. Citlivost odrůd náhradních plodin konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
všechny indikace
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
detail