Chemap Agro s.r.o.

BETOXON 650 WDG

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

SPe3: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: lipnice roční; hořčice rolní, kolenec rolní, rozrazily, rdesno červivec, pěťour maloúborný, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, heřmánky, rmeny, máky, lilek černý, hluchavky, ptačinec žabinec, rdesno svlačcovité.
Plevele méně citlivé: drchnička rolní, violka rolní, laskavec ohnutý, bažanka roční, zemědým lékařský, merlík bílý, svízel přítula, starček obecný, chrpa modrák, lebeda rozkladitá, rdesno ptačí, vikve, pryšce.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace:

- preemergentní aplikace: bezprostředně po zasetí;

- postemergentní aplikace: po vzejití plodiny, neošetřujte v době vzcházení plodiny!

Růstová fáze plevelů v době aplikace: max. BBCH 11, tj. základ 1. páru pravých listů.

Aplikace před setím plodiny: přípravek se zapravuje do půdy do hloubky 2–3 cm.

Maximální počet aplikací: 1×; postemergentní aplikace - 3× dělená aplikace vždy po vzejití nové plevelné vlny.

Max. 2,6 kg účinné látky chloridazon/ha 1× za 3 roky na tentýž pozemek.

Interval mezi dělenými postemergentními aplikacemi: 6–14 dní.

Dávka vody: 200–400 l/ha, v indikaci řepa salátová po sklizni 150–300 l/ha.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.

Při aplikaci na suchý povrch půdy a rovněž tak při déletrvajícím suchém počasí může dojít ke snížení účinnosti přípravku.

Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí plodin!

Nepoužívejte v porostech ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Pěstování následných plodin je bez omezení. V případě použití přípravku po sklizni salátové řepy konzultujte pěstování následných plodin s držitelem registrace.

Jako náhradní plodiny lze pěstovat řepu, salátovou řepu, mangold, brambory a kukuřici. Citlivost odrůd náhradních plodin konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
všechny indikace
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail