Chemap Agro s.r.o.

BOFIX

Účinná látka

Charakteristika

Herbicidní přípravek pro ochranu trávníku a travních porostů proti dvouděložným plevelům.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, mezi polovinou října až polovinou března.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

trávníky, trávy

250–400 l/ha

postřik

1× za rok

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset.

Růstové fáze plevelů: BBCH 12–14, svízel přítula BBCH 11–14, pcháč oset BBCH 30–31.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Aplikujte 2–14 dní před sečením trávníku - delší časový úsek je nutné dodržet při hubení vytrvalých plevelů.

Neaplikujte do 2 dnů po sečení trávníku.

Druhové a odrůdové složení trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem povolení.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, konzultujte rizika fytotoxicity s držitelem povolení.

Následné plodiny: Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje a digestátu), která nejsou kompletně rozložena, mohou mít vliv na následné citlivé plodiny.

Plodiny, ve kterých byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování ani k mulčování.

Hnůj pocházející od zvířat krmených plodinami, na něž byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování.

V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela rozloženy, vyhněte se pěstování uvedených plodin: hrách, fazole a jiné luštěniny, mrkev a další miříkovité rostliny, brambory, salát a další hvězdnicovité rostliny, rostliny pěstované ve sklenících.

Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek nejpozději do konce července předchozího roku.

Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být dostatečně rozmělněný a zapravený do půdy do začátku podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), což usnadňuje uvolnění reziduí do půdy a rychlejší degradaci. Podle správné agronomické praxe zajistěte, aby byly veškeré rostlinné zbytky (včetně chlévské mrvy) plně rozloženy před pěstováním citlivých plodin.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Postřikem nesmějí být zasaženy sousední porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 25 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

trávníky, tráva - semenné porosty

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

trávníky, tráva - semenné porosty

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST od 14 BBCH, po vzejití plevelů 28 4 l pro zkrmování na zeleno, plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Trávy POST při výšce 15-20 cm, po vzejití plevelů AT 4 l pouze semenné porosty, plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
detail