Chemap Agro s.r.o.

BOFIX

Účinná látka

Charakteristika

Herbicidní přípravek pro ochranu trávníku a travních porostů proti dvouděložným plevelům.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku v případě aplikace po 1. říjnu do zapojených trávníků.
SPe2: Za účelem ochrany podzemní vody přípravek neaplikujte na podzim do nově založených trávníků a do tráv na semeno.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:

- trávníky:od BBCH 14, tj. 4 listy, 2–14 dní před sečením trávníku - delší časový úsek je nutné dodržet při hubení vytrvalých plevelů;

- trávy na semeno: ve výšce trav 15–20 cm.

Růstové fáze plevelů:

- BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy,

- svízel přítula BBCH 11–14, tj. 1 až 4 přesleny rozvinuty,

- pcháč oset BBCH 30–31, tj. listová růžice až 10 % konečné velikosti.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu

Dávka vody: 250–400 l/ha.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Neaplikujte přípravek do 2 dnů po sečení trávníku!

Druhové a odrůdové složení všech typů trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem registrace.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s držitelem registrace.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Postřikem nesmí být zasaženy sousední porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 25 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje jednu nebo více účinných látek pouze na bázi fenoxykarboxylových kyselin (např. 2,4-D, dichlorprop, MCPP, MCPA), několik let na stejném pozemku bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Bofix.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST od 14 BBCH 28 - zkrmování na zeleno 4 l plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
Trávy POST při výšce 15-20 cm AT 4 l pouze trávy semenné porosty, plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé
detail