Chemap Agro s.r.o.

BRASAN 540 EC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

BRASAN 540 EC

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku dimethachlor, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 7 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší než 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.
- Chraňte před mrazem

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka ozimá

300–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil perský;

- plevele méně citlivé: zemědým lékařský, merlík bílý.

Přípravek aplikujte na vlhkou půdu. Vlhká půda podporuje účinek přípravku.

Při déletrvajícím suchu se účinnost přípravku snižuje, na vyschlých půdách se ošetření nedoporučuje. Při zapracování většího množství organické hmoty po předplodině může rovněž dojít ke snížení účinku.

Herbicidní účinek příznivě ovlivňuje pečlivá příprava půdy bez hrud a stejnoměrná hloubka setí, osivo řepky olejky musí být přikryto minimálně vrstvou 2 cm jemné, bez hrudovité půdy.

Rizika fytotoxicity: Po ošetření porostu řepky olejky ozimé se může objevit fytotoxicita způsobující zesvětlení až vybělení listů rostlin a retardaci růstu. Riziko fytotoxicity se zvyšuje se snižujícím se obsahem organické hmoty v půdě a vysokými srážkami během vzcházení a po vzejití řepky. Riziko fytotoxicity je rovněž vyšší při minimalizaci zpracování půdy.

Na velmi lehkých, vysoce propustných, málo absorbtivních půdách se ošetření nedoporučuje.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Náhradní plodiny: V případě, že došlo k předčasné zaorávce řepky olejky již na podzim, lze jako náhradní plodiny vysévat ozimé obilniny, kde se požaduje zpracování půdy minimálně do hloubky 20 cm. Dojde-li k zaorávce ošetřené řepky olejky na jaře (např. z důvodu vymrznutí), mohou být pěstovány následující plodiny:

a) po předchozím mělkém zpracování půdy: řepka jarní, hrách, bob, kukuřice nebo brambory;

b) po hlubokém zpracování půdy: pšenice jarní, ječmen jarní, oves, slunečnice, len olejný, cukrovka.

Následné plodiny: V rámci běžného osevního postupu mohou být pěstovány všechny plánované následné plodiny bez omezení.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek dimethachlor a clomazone, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čistícího prostředku, případně s přídavkem sody (3 % roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka ozimá

7

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá

5

0

0

0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Minoritní registrace - ředkev olejná

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ředkev olejná

300–400 l/ha

postřik

Používejte na lehkých a středně těžkých půdách.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ředkev olejná

7

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ředkev olejná

5

0

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ředkev PRE do 3 dnů po zasetí, plevele před vzejitím AT 2 l 300–400 l pouze množitelské porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 2 l 300–400 l max. 1×
detail