Chemap Agro s.r.o.

CHIKARA DUO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 25 m, při 75 % redukci na 12 m a při 90 % redukci na 5 m.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

hrušeň, jabloň, réva

200–400 l/ha

postřik

Přípravek se aplikuje časně postemergentně na mladé aktivně rostoucí plevele do výšky maximálně 10 cm. Aplikace se provádí cíleně v pásech pod keři révy nebo korunami stromů maximálně na 30 % plochy pozemku. Vyšší dávku vody použijte v případě intenzivního zaplevelení.

Přípravek nemusí dostatečně účinkovat na některé vytrvalé plevele, zejména hluboce kořenící a silně vyvinuté plevele (pcháč rolní, pampeliška lékařská, svlačec rolní…).

Přípravek nedostatečně účinkuje na rákos a přesličku rolní.

Přípravkem nesmí být zasaženy listy nebo zelené části plodiny ani řezné rány nebo poranění.

Neaplikujte na kmínky mladší než 4 roky.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

V případě likvidace kultury, která byla ošetřena přípravkem Chikara Duo lze po uplynutí 1 roku od aplikace vysévat obilniny nebo kukuřici.

Okamžitě po použití vyprázdněte nádrž, vypláchněte celé zařízení postřikovače a znovu vyprázdněte. Naplňte nádrž vodou a za stálého míchání ponechte alespoň 10 minut stát, poté znovu vyprázdněte. Odmontujte trysky a sítka a čistěte je odděleně. Na závěr znovu propláchněte nádrž a veškeré zařízení postřikovače čistou vodou.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva, jabloně, hrušně

50

25

12

5

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

réva, jabloně, hrušně

10

5

5

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň CPOST na mladé aktivně rostoucí plevele do výšky maximálně 10 cm 60 3 kg 200–400 l max. 1×, aplikace pásová pod korunami stromů (max. 30 % plochy pozemku)
Jabloň CPOST na mladé aktivně rostoucí plevele do výšky maximálně 10 cm 60 3 kg 200–400 l max. 1×, aplikace pásová pod korunami stromů (max. 30 % plochy pozemku)
Réva vinná CPOST na mladé aktivně rostoucí plevele do výšky maximálně 10 cm 75 3 kg 200–400 l max. 1×, aplikace pásová pod keři révy (max. 30 % plochy pozemku)
detail