Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

CHIKARA DUO

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 25 m, při 75 % redukci na 12 m a při 90 % redukci na 5 m.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

hrušeň, jabloň, réva

200–400 l/ha

postřik

Přípravek se aplikuje časně postemergentně na mladé aktivně rostoucí plevele do výšky maximálně 10 cm. Aplikace se provádí cíleně v pásech pod keři révy nebo korunami stromů maximálně na 30 % plochy pozemku. Vyšší dávku vody použijte v případě intenzivního zaplevelení.

Přípravek nemusí dostatečně účinkovat na některé vytrvalé plevele, zejména hluboce kořenící a silně vyvinuté plevele (pcháč rolní, pampeliška lékařská, svlačec rolní…).

Přípravek nedostatečně účinkuje na rákos a přesličku rolní.

Přípravkem nesmí být zasaženy listy nebo zelené části plodiny ani řezné rány nebo poranění.

Neaplikujte na kmínky mladší než 4 roky.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

V případě likvidace kultury, která byla ošetřena přípravkem Chikara Duo lze po uplynutí 1 roku od aplikace vysévat obilniny nebo kukuřici.

Okamžitě po použití vyprázdněte nádrž, vypláchněte celé zařízení postřikovače a znovu vyprázdněte. Naplňte nádrž vodou a za stálého míchání ponechte alespoň 10 minut stát, poté znovu vyprázdněte. Odmontujte trysky a sítka a čistěte je odděleně. Na závěr znovu propláchněte nádrž a veškeré zařízení postřikovače čistou vodou.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva, jabloně, hrušně

50

25

12

5

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

réva, jabloně, hrušně

10

5

5

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň CPOST na mladé aktivně rostoucí plevele do výšky maximálně 10 cm 60 3 kg 200–400 l max. 1×, aplikace pásová pod korunami stromů (max. 30 % plochy pozemku)
Jabloň CPOST na mladé aktivně rostoucí plevele do výšky maximálně 10 cm 60 3 kg 200–400 l max. 1×, aplikace pásová pod korunami stromů (max. 30 % plochy pozemku)
Réva vinná CPOST na mladé aktivně rostoucí plevele do výšky maximálně 10 cm 75 3 kg 200–400 l max. 1×, aplikace pásová pod keři révy (max. 30 % plochy pozemku)
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
16%
5%
43%
detail