Chemap Agro s.r.o.

CHWASTOX CF 260 EW

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá

200–300 l/ha

postřik

trávníky

200–500 l/ha

postřik

Přípravek se aplikuje v pšenici ozimé postemergentně na jaře v růstové fázi plodiny BBCH 21–32, tj. od fáze odnožování do fáze 2. kolénka: 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka.

Trávníky ošetřujte od jara do časného podzimu od fáze trav BBCH 14, tj. 4 listy. Trávník nesekejte minimálně 3 dny před aplikací přípravku a alespoň 3 dny po aplikaci přípravku. Delší časový úsek je nutné dodržet při hubení vytrvalých plevelů. Přípravek nepoužívejte na mladé trávníky se slabě zakořeněnými rostlinami.

Přípravek nejúčinněji hubí plevele, které se nacházejí v raných růstových fázích, optimálně ve fázi 2–4 pravých listů (BBCH 12–14). Počasí příznivé pro růst rostlin posiluje herbicidní působení přípravku.

Spektrum účinnosti:

Pšenice ozimá

- plevele citlivé v dávce 2,0–3,0 l/ha: svízel přítula, ptačinec prostřední, heřmánkovec nevonný, hluchavka nachová (citlivá pouze v dávce 3,0 l/ha), mák vlčí, rmen rolní, opletka obecná, kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, merlík bílý;

- plevele méně citlivé: violka rolní.

Trávníky

- plevele citlivé v dávce 2,5–3,5 l/ha: pampeliška lékařská (citlivá pouze v dávce 3,5 l/ha), pryskyřník plazivý, jitrocel kopinatý, šťovík tupolistý, ptačinec prostřední, šťovík menší, merlík bílý, hluchavka nachová (citlivá pouze v dávce 3,5 l/ha), kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, heřmánkovec nevonný, svízel přítula.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny není omezena volba následných plodin.

V případě předčasného zrušení porostu ošetřeného přípravkem Chwastox CF 260 EW je třeba před výsevem náhradních plodin provést kultivaci půdy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, trávníky

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, trávníky

10

5

5

0

Pro jarní aplikaci do trávníků: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 21–32 BBCH AT 2-3 l 200–300 l max. 1×
Trávníky POST jaro až časný podzim 0 2,5-3,5 l 200–500 l max. 1×
detail