Chemap Agro s.r.o.

CIRCUIT SYNC TEC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Spe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek , jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé - svízel přítula, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, rozrazil perský, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, pomněnka rolní, lipnice roční, merlík bílý, úhorník mnohodílný;

- plevele méně citlivé - mák vlčí, psárka polní.

Přípravek Circuit Sync Tec je třeba aplikovat hned po setí nebo nejpozději do 3 dnů.

Růstové fáze plevelů: plevele nevzešlé tj. ve fázi BBCH 00–07

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Předpokladem bezpečnosti pro plodinu je dobře připravené seťové lůžko, dostatečná hloubka setí a zakrytí semen půdou.

Neaplikujte na kamenitých, štěrkových nebo podmáčených půdách. Neaplikujte v době, kdy se očekávají intenzivní srážky.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu zejména v podobě zežloutnutí až vybělení rostlin nebo zbrzdění růstu.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny není volba následných plodin omezena. Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě, že dojde k předčasné zaorávce řepky olejky, lze při dodržení minimálního odstupu 1,5 měsíce od aplikace a zpracování půdy minimálně do hloubky 25 cm vysévat na podzim obilniny. Na jaře lze jako náhradní plodiny vysévat po zpracování půdy minimálně do hloubky 25 cm obilniny, jarní řepku, hrách, bob, kukuřici, brambory a len.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Za vysokých teplot a vlhkosti vzduchu mohou být sousední plodiny poškozeny výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení

Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Minimálně třikrát důkladně vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky, sítka a filtry čistěte odděleně.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

8

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 2,5 l 200–300 l max. 1×
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Přírodní cestou nejen proti chorobám a škůdcům

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail