Chemap Agro s.r.o.

CITATION

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Spektrum účinnosti

Spektrum účinnosti:

- PRE aplikace - plevele citlivé: heřmánkovec nevonný, violka rolní, rdesno ptačí; plevele méně citlivé: merlík bílý

- PRE + POST aplikace - plevele citlivé: laskavec ohnutý, merlík bílý.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
brambor
200–300 l/ha
postřik
max. 1× nebo dělená aplikace
při dělené aplikaci min. 7 dnů

Max. dávka přípravku: 0,53 kg v plodině

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Vliv na kvalitu sklizeného produktu konzultujte s držitelem povolení.

Po běžné sklizni brambor proveďte orbu do hloubky min. 15 cm.

Pěstování následných plodin je bez omezení, s výjimkou brukvovitých plodin, které je možné pěstovat po min. 3 měsících od poslední aplikace přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění postřikového zařízení:

Po ukončení aplikace vypláchněte celé postřikové zařízení čistou vodou.

Znovu důkladně propláchněte celé zařízení čistou vodou min. 1/10 objemu nádrže. V případě použití čisticího prostředku postupujte podle návodu na jeho použití.

Výše uvedený postup opakujte ještě 2× a použijte čistou vodu.

Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambory

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambory

5

5

5

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE po slepé proorávce 60 0,5 kg 200–300 l max. 1×
Brambor PRE–POST dělená aplikace - PRE po slepé proorávce, POST do 15 cm výšky rostlin bramboru 60 0,53 kg DA 0,33 kg/ha PRE + 0,2 kg/ha POST 200–300 l dělená aplikace
detail