Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

CLENTIGA

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní.

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku imazamox vícekrát než jednou za 3 roky na stejném pozemku pro aplikaci do řepky olejky ozimé.
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka jarní

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

řepka olejka ozimá

200–400 l/ha

postřik

1× na podzim nebo 1× na jaře

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

řepka olejka jarní
řepka olejka ozimá

zákaz zkrmování píce řepky olejky hospodářským zvířatům

Spektrum plevelů:

Plevele musejí být aktivně rostoucí.

- citlivé plevele: rozrazily, zemědým lékařský, mák vlčí, penízek rolní*, kokoška pastuší tobolka*, hulevníkovec lékařský*, ptačinec žabinec*, kakosty*, merlíky, svízel, rdesna, úhorník mnohodílný, hořčice*, pomněnka rolní*, hluchavky*, pryšec kolovratec*; * - při aplikaci do 4. listu;

- méně citlivé plevele: mléče, chundelka metlice, psárka rolní**, bažanka roční, heřmánky**; ** - při aplikaci do 4. listu.

Následné plodiny: Pro následné plodiny je nutno dodržet ochrannou lhůtu 60 dní pro pěstování zeleniny.

Náhradní plodiny: Pokud je potřeba řepku předčasně zaorat, je možné jako následnou plodinu zařadit ještě v ten samý podzim: ozimou řepku tolerantní k látce imazamox (4 týdny po aplikaci), ozimé obilniny (8 týdnů po aplikaci a intenzivním zpracování půdy do hloubky nejméně 20 cm). Na jaře: jarní obiloviny (8 týdnů po aplikaci a intenzivním zpracování půdy do hloubky nejméně 20 cm), jarní řepku a slunečnici (100 dnů po aplikaci a intenzivním zpracování půdy), luskoviny nebo kukuřici. Cukrovku lze pěstovat nejdříve 12 měsíců po aplikaci.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Přípravek v tank-mix směsi s pomocným prostředkem DASH HC je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní POST 10–18 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l + 1,0 l/ha Dash HC - TM 200–400 pouze odrůdy tolerantní k látce imazamox
Řepka olejka, ozimá POST 10–18 BBCH, na podzim, po vzejití plevelů AT 1 l + 1,0 l/ha Dash HC - TM 200–400 pouze odrůdy tolerantní k látce imazamox
Řepka olejka, ozimá POST 30–50 BBCH, na jaře, po vzejití plevelů AT 1 l + 1,0 l/ha Dash HC - TM 200–400 pouze odrůdy tolerantní k látce imazamox
detail