Chemap Agro s.r.o.

CONVISO ONE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

100–300 l/ha

postřik

2× do celkové dávky 1,0 l/ha

10 dnů

Poznámka k dělené aplikaci 2× 0,5 l/ha: růstová fáze cukrovky při 1. aplikaci: BBCH 10–14, při 2. aplikaci BBCH 12–18

Plevele citlivé k dávce 1,0 l/ha: ježatka kuří noha, psárka polní, lipnice roční, jílky, merlík zvrhlý, laskavec ohnutý, opletka obecná, rdesno červivec, rdesno ptačí, výdrol řepky, penízek rolní, heřmánek pravý, mák vlčí, svízel přítula, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, lilek černý, bažanka rolní, zemědým lékařský, kokotice ladní, plevelná řepa.

Plevele citlivé k dávce 2× 0,5 l/ha: ježatka kuří noha, psárka polní, lipnice roční, jílky, merlík zvrhlý, laskavec ohnutý, opletka obecná, rdesno červivec, rdesno ptačí, rdesno blešník, výdrol řepky, penízek rolní, heřmánek pravý, svízel přítula, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, lilek černý, bažanka rolní, zemědým lékařský, pěťour srstnatý, kokotice ladní, pohanka, plevelná řepa

Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat bezprostředně po dešti ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou. Po intenzivních srážkách před plánovanou aplikací je vhodné ošetření o 2–3 dny odložit a ponechat plodině čas k regeneraci.

Neošetřujte při teplotách nad 25 °C a intenzivním slunečním svitu.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity.

Následné plodiny: Po sklizni řepy lze bez omezení pěstovat ozimou nebo jarní pšenici, ozimý nebo jarní ječmen, hrách, ozimou a jarní řepku, hořčici na zelené hnojení, kukuřici, slunečnici, cukrovku, sóju, fazol.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodinu po předčasné likvidaci ošetřeného porostu lze vysévat odrůdu cukrovky CONVISO® SMART, nebo po orbě 15–20 cm a 3 týdnech kukuřici, nebo na podzim ozimou pšenici.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Postup při čištění:

1. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry, a důkladně je propláchněte ve vodě.

2. Naplňte nádrž postřikovače vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska).

4. Vypusťte nádrž.

5. Opakujte krok 3 a 4.

6. Trysky a síta musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

cukrovka

8

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka

10

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 10–18 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1 l 100–300 l pouze odrůdy CONVISO SMART
Cukrovka POST 10–18 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 0,5 l aplikace opakovaná 2× do celkové dávky 1,0 l/ha 100–300 l pouze odrůdy CONVISO SMART
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Agromanuál - personální

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail