Chemap Agro s.r.o.

COSSACK OD

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé – chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, violka rolní, hluchavka nachová. kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, penízek rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době ošetření: pšenice ozimá - BBCH 25–29, tj. 5. odnož až konec odnožování.

Růstové fáze plevelů:
- chundelka metlice - BBCH 22–23, tj. 2.–3. odnož,
- svízel přítula - BBCH 12–31, tj. 2 výhony až 1 přeslen ,
- plevele dvouděložné jednoleté - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu, na jaře

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Po aplikaci přípravku se může objevit zpravidla přechodná slabá fytotoxicita, která se projevuje zpomalením růstu, případně slabým prožloutnutím porostu pšenice ozimé. K projevům fytotoxicity může dojít zejména v případě, kdy v období aplikace, resp. po aplikaci, dojde k poklesu minimálních teplot vzduchu k bodu mrazu nebo pod něj. Z tohoto důvodu neošetřujte plodinu, pokud lze očekávat noční mrazíky nebo pokles teploty k bodu mrazu!

Návod k použití

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o registraci.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST jaro, 25–29 BBCH AT 1 l 300 l max. 1×
detail