Chemap Agro s.r.o.

CZ-600

Účinná látka

Balení

5 l, 10 l kanystr PE,11 l HDPE kanystr pro 10 l přípravku

Charakteristika

Dodáva se ve společném setu s přípravkem ARKEM.

CZ-600

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST od 4. listu do koce odnožování AT 1-2 l 200-400 l
Ječmen ozimý POST od 4. listu do koce odnožování AT 1-2 l 200-400 l
Oves jarní POST od 4. listu do koce odnožování AT 1-2 l 200-400 l
Pšenice jarní POST od 4. listu do koce odnožování AT 1-2 l 200-400 l
Pšenice ozimá POST od 4. listu do koce odnožování AT 1-2 l 200-400 l
Tritikale ozimé POST od 4. listu do koce odnožování AT 1-2 l 200-400 l
Žito ozimé POST od 4. listu do koce odnožování AT 1-2 l 200-400 l
detail