Chemap Agro s.r.o.

DIGATOR

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, cukrovka, řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Upřesnění podmínek aplikace:

Přípravek Digator se aplikuje postemergentně, výhradně v době růstového optima plevelných trav, kdy většina z nich je ve fázi od 2 pravých listů do konce odnožování (BBCH 12–29). Aplikujte v období aktivního růstu trav. Při aplikaci proti jednoletým trávovitým plevelům lze volit nižší dávku 0,45 l/ha za optimálních podmínek pro jejich růst (vyšší teplota a vlhkost vzduchu) a ve fázi plevelů do počátku odnožování (BBCH 12–21).

V době odnožování plevelů je třeba vždy volit vyšší dávku 0,6 l/ha. Proti výdrolu obilnin postačí dávka 0,45 l/ha. Při aplikaci proti pýru plazivému použijte vždy dávku 1,0 l/ha. Optimální výška pýru plazivého pro aplikaci je 15–20cm.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Řepku ozimou ošetřenou na jaře nepoužívejte pro množitelské účely.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Následné plodiny: Volba následných plodin po normální sklizni ošetřené plodiny není omezena. V případě předčasného zrušení porostu mohou být vysévány dvouděložné plodiny nebo s odstupem minimálně 6 týdnů od aplikace obilniny nebo kukuřice.

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a 4× důkladně vypláchněte čistou vodou (vždy min. 10 % objemu nádrže postřikovače). Po každém vypláchnutí zcela vyprázdněte postřikovač. Při druhém vyplachování použijte čisticí prostředek podle jeho návodu na použití. Ujistěte se, že veškerá kapalina je odstraněna z nádrže, čerpadel a hadic. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných jednoděložných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

brambor, cukrovka, řepka olejka

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, cukrovka, řepka olejka

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST v době růstového optima plevelných trav 45 1 l 200–300 l max. 1×, pýr plazivý
Brambor POST v době růstového optima plevelných trav 45 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Cukrovka POST v době růstového optima plevelných trav 87 1 l 200–300 l max. 1×, pýr plazivý
Cukrovka POST v době růstového optima plevelných trav 87 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST na jaře, v době růstového optima plevelných trav AT 1 l 200–300 l max. 1×, mimo množitelské porosty, pýr plazivý
Řepka olejka, ozimá POST na podzim, v době růstového optima plevelných trav AT 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST na jaře, v době růstového optima plevelných trav AT 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×, mimo množitelské porosty, plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST na podzim, v době růstového optima plevelných trav AT 1 l 200–300 l max. 1×, pýr plazivý
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail