Chemap Agro s.r.o.

DIGATOR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Před použitím protřepat.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, cukrovka

200–300 l/ha

postřik

Upřesnění podmínek aplikace:

Přípravek Digator se aplikuje postemergentně, výhradně v době růstového optima plevelných trav, kdy většina z nich je ve fázi od 2 pravých listů do konce odnožování (BBCH 12–29). Aplikujte v období aktivního růstu trav. Při aplikaci proti jednoletým trávovitým plevelům lze volit nižší dávku 0,45 l/ha za optimálních podmínek pro jejich růst (vyšší teplota a vlhkost vzduchu) a ve fázi plevelů do počátku odnožování (BBCH 12–21).

V době odnožování plevelů je třeba vždy volit vyšší dávku 0,6 l/ha. Proti výdrolu obilnin postačí dávka 0,45 l/ha. Při aplikaci proti pýru plazivému použijte vždy dávku 1,0 l/ha. Optimální výška pýru plazivého pro aplikaci je 15–20cm.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Následné plodiny: Volba následných plodin po normální sklizni ošetřené plodiny není omezena.

V případě předčasného zrušení porostu mohou být vysévány dvouděložné plodiny nebo s odstupem minimálně 6 týdnů od aplikace obilniny nebo kukuřice.

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a 4× důkladně vypláchněte čistou vodou (vždy min. 10 % objemu nádrže postřikovače). Po každém vypláchnutí zcela vyprázdněte postřikovač. Při druhém vyplachování použijte čisticí prostředek podle jeho návodu na použití. Ujistěte se, že veškerá kapalina je odstraněna z nádrže, čerpadel a hadic. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných jednoděložných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor, cukrovka

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, cukrovka

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST v době růstového optima plevelných trav 45 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Brambor POST v době růstového optima plevelných trav 45 1 l 200–300 l max. 1×, pýr plazivý
Cukrovka POST v době růstového optima plevelných trav 87 0,45-0,6 l 200–300 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Cukrovka POST v době růstového optima plevelných trav 87 1 l 200–300 l max. 1×, pýr plazivý
detail