BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

DUAL GOLD 960 EC

Účinná látka

Balení

4 × 5 l

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení prosovitých trav a některých jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce, hrachu, slunečnici, kukuřici a bramboru.

DUAL GOLD 960 EC

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek , jestliže obsahuje účinnou látku S-metolachlor vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Dual Gold 960 EC brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení. Účinná látka je přijímána prostřednictvím koleoptyle, klíčků a kořenů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk.

Spektrum účinnosti

K vysoce citlivým plevelům patří ježatka kuří noha, chundelka metlice, béry, rosičky, psárky a sveřepy.
Citlivé jsou laskavce, kokoška pastuší tobolka, heřmánky, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, šrucha zelná, jílky, ovsy, lipnice.
Méně citlivé jsou merlíky, lilek černý a rdesna.
Účinnost proti dvouděložným plevelům se dá zvýšit použitím specifických přípravků na dvouděložné plevele.
Přípravek nepůsobí na vytrvalé plevele.

Doporučení

Přípravek Dual Gold 960 EC se aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.
V cukrovce a kukuřici lze Dual Gold 960 EC aplikovat sólo i postemergentně ve fázi 1–2 listů ježatky kuří nohy a bérů. Při postemergentní aplikaci klesá výrazně účinnost na dvouděložné plevele.
Při ošetření je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny. Povrch půdy musí být dobře připravený, bez hrud.
Přípravek Dual Gold 960 EC se aplikuje pouze jednou za vegetaci.
Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl zcela vyloučen únik a zasažení jakýchkoli okolních porostů ani osetých pozemků nebo pozemků určených k setí.

Přípravek Dual Gold 960 EC lze použít preemergentně v dávce 1,2 l/ha společně v tank-mix směsi s přípravkem Callisto 480 SC v dávce 0,3 l/ha a dávce aplikační kapaliny 300 l/ha. Přípravek Callisto 480 SC se aplikuje podle návodu k jeho použití. Použití nižších než povolených dávek je možné po konzultaci s držitelem povolení.

Herbicid Dual Gold 960 EC je specificky účinný proti prosovitým travám, především ježatce kuří noze, bérům, rosičkám, prosu apod.
Účinná látka S-metalachlor oproti jiným chloracetanilidům vyniká:
1. delším reziduálním účinkem proti prosovitým travám, zvláště ježatce kuří noze
2. selektivitou jak na lehkých písčitých půdách, tak i při vzcházení cílených plodin


Na základě dlouhodobých zkušeností doporučujeme použití Dualu Gold 960 EC v jednotlivých plodinách takto:
Kukuřice
Do 3 dnů po zasetí nebo postemergentně do vzejití prvních rostlin prosovitých trav (maximálně do stádia 1–2 listů prosovitých trav) nezávisle na druhu kukuřice. Herbicidní účinnost proti dvouděložným plevelům jako je laskavec ohnutý, heřmánek pravý, ptačinec žabinec aj. se dá zvýšit kombinací s přípravkem specificky působícím proti dvouděložným plevelům, např. Callisto 480 SC. Za extrémního sucha se osvědčila aplikace Dualu Gold 960 EC při přípravě půdy před setím s lehkým zapravením maximálně do hloubky 5 cm.

Cukrovka
V této plodině lze aplikaci přípravku provést do 3 dnů po zasetí nebo ve fázi 1–2 listů ježatky kuří nohy a bérů.

Minoritní registrace - lupina

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
lupina
100–300 l/ha
postřik

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE AT 1,2 l 100-300 l
Cizrna beraní PRE do 3 dnů po zasetí AT 1-1,2 l 100-300 l pozemně, max. 1x, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách, minor. reg. VÚPT Troubsko
Cukrovka PRE do 3 dnů po výsevu AT 1,2 l 100-300 l
Cukrovka POST do fáze 1-2 listů ježatky a bérů AT 1,2 l 100-300 l
Hrách PRE do 3 dnů po výsevu AT 1,2 l 100-300 l
Kukuřice PRE do 3 dnů po výsevu AT 1,2 l 100-300 l
Kukuřice POST do fáze 1-2 listů ježatky a bérů AT 1,2 l 100-300 l
Lupina bílá PRE do 3 dnů po zasetí, před vzejitím plevelů AT 1-1,2 l 100-300 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Slunečnice PRE do 3 dnů po výsevu AT 1,2 l 100-300 l
detail