Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

EMBLEM PRO

Účinná látka

EMBLEM PRO

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 - Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: merlík bílý; kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, opletka obecná, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: svízel přítula.

Růstová fáze plodin v době ošetření: BBCH 15–17, tj. 5–7 listů.

Růstové fáze plevelů: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu.

Dávka vody: 300–400 l/ha

Před použitím přípravku nesmí min. 6 hodin pršet, přípravek nelze používat za rosy, po dešti, resp. za větrného počasí - nebezpečí snížení plevelohubného účinku a možné poškození ošetřené plodiny.

Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem registrace!

U některých odrůd nelze vyloučit projevy fytotoxicity.

Z důvodu nebezpečí fytotoxicity v kukuřici seté přípravek nelze používat při teplotách nad 20 °C!

Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na velikost a/nebo kvalitu výnosu ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů!

Pěstování následných a náhradních plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Emblem PRO.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku bromoxynil na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
10
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST kukuřice 15–17 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail