Chemap Agro s.r.o.

EMBLEM PRO

Účinná látka

EMBLEM PRO

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 - Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: merlík bílý; kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, opletka obecná, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: svízel přítula.

Růstová fáze plodin v době ošetření: BBCH 15–17, tj. 5–7 listů.

Růstové fáze plevelů: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu.

Dávka vody: 300–400 l/ha

Před použitím přípravku nesmí min. 6 hodin pršet, přípravek nelze používat za rosy, po dešti, resp. za větrného počasí - nebezpečí snížení plevelohubného účinku a možné poškození ošetřené plodiny.

Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem registrace!

U některých odrůd nelze vyloučit projevy fytotoxicity.

Z důvodu nebezpečí fytotoxicity v kukuřici seté přípravek nelze používat při teplotách nad 20 °C!

Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na velikost a/nebo kvalitu výnosu ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů!

Pěstování následných a náhradních plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Emblem PRO.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku bromoxynil na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
10
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST kukuřice 15–17 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
detail