Chemap Agro s.r.o.

ENVISION

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Orná půda - strniště
Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3–4 listy. Dávka se řídí stupněm zaplevelení. Kultivace a setí nejdříve 5 dní po aplikaci na vytrvalé plevele, 24 hodin po aplikaci na jednoleté trávy a výdrol obilnin a 6 hodin po aplikaci na jednoleté dvouděložné plevele. Dávka vody 80–250 l/ha.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň)
Postřik se provádí po sklizni (po opadu listů) nejpozději do fáze zeleného poupěte u jádrovin a fáze otevření kalichů (viditelné bílé vrcholky květů) peckovin. Aplikujte nejdříve na dvouletou výsadbu. Nutno zabránit kontaktu přípravku s větvemi a kmeny od 30 cm nad povrchem výše. Dávka vody 200–400 l/ha.

Louky a pastviny
Spodní hranice dávkování se použije proti jednoletým plevelům, dávka 3,2 l/ha proti vytrvalým trávám a dávka 4,0 l/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům. Při silnějším výskytu pampelišky lékařské, kopřivy dvoudomé, řebříčku obecného, pcháče se doporučuje ošetřovat dávkou 4,8 l/ha. Dávka vody 150–250 l/ha.

Nezemědělská půda
Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června.
Spodní hranice dávkování se použije proti jednoletým plevelům, dávka 3,2 l/ha proti vytrvalým trávám a dávka 4,8 l/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům. Dávka vody 80–250 l ha.

Předsklizňové aplikace
V obilninách a řepce ozimé lze přípravek používat proti plevelům v rámci předsklizňové aplikace pouze v polehlých nebo silně zaplevelených porostech, 7 dní před sklizní obilovin, 14–21 dní před sklizní řepky. Vlhkost zrna při aplikaci má být maximálně 30 %.

Neošetřovat množitelské porosty!

Množství postřikové kapaliny 80–200 l/ha v obilninách a 200–250 l/ha v řepce. Max. počet ošetření: 1× za kalendářní rok na stejném pozemku.
Aplikaci v porostech určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu prostřednictvím fermentačních procesů, konzultujte s držitelem registrace. Při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) je třeba odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením.
Při přímém výsevu do odumírající organické hmoty může dojít ke slabému zbrždění růstu po vzejití.
Při předsklizňové aplikaci je třeba zapravit nebo odstranit slámu před následným setím.
Ošetřenou slámu nepoužívejte k mulčování v zahradnictví.
Přímý postřik nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku glyphosate na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Envision.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×
Jabloň POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní POST před sklizní, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3,2 l 80–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3,2 l 80–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Louky POST obnova TTP AT 2,4-4,8 l 150–250 l max. 1×
Meruňka POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 1,2-4,8 l 80–250 l max. 1×
Orná půda POST po sklizni na strniště, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé AT 2,4-4,2 l 80–250 l max. 1×
Oves jarní POST před sklizní, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3,2 l 80–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pastviny POST obnova TTP AT 2,4-4,8 l 150–250 l max. 1×
Pšenice jarní POST před sklizní, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3,2 l 80–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3,2 l 80–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3,2 l 200–250 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Slivoň POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×
Třešeň POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×
Višeň POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×
detail