Chemap Agro s.r.o.

ENVISION

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3:
- Aplikační dávka 4 a 3,2 l přípravku/ha (~1800 a 1440 g ú.l./ha):SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Aplikační dávka 4,8 l přípravku/ha (~2160 g ú.l./ha):Pe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

jádroviny, peckoviny

200–400 l/ha

postřik

1× za rok

louky a pastviny

150–250 l/ha

postřik

1× za rok

nezemědělská půda, orná půda, strniště

80–250 l/ha

postřik

1× za rok

Orná půda - strniště: Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3–4 listy. Dávka se řídí stupněm zaplevelení. Kultivace a setí nejdříve 5 dní po aplikaci na vytrvalé plevele, 24 hodin po aplikaci na jednoleté trávy a výdrol obilnin a 6 hodin po aplikaci na jednoleté dvouděložné plevele.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň): Postřik se provádí po sklizni (po opadu listů) nejpozději do fáze zeleného poupěte u jádrovin a fáze otevření kalichů (viditelné bílé vrcholky květů) peckovin. Aplikujte nejdříve na dvouletou výsadbu. Nutno zabránit kontaktu přípravku s větvemi a kmeny od 30 cm nad povrchem výše.

Louky a pastviny: Spodní hranice dávkování se použije proti jednoletým plevelům, dávka 3,2 l/ha proti vytrvalým trávám a dávka 4,0 l/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům. Při silnějším výskytu pampelišky lékařské, kopřivy dvoudomé, řebříčku obecného, pcháče se doporučuje ošetřovat dávkou 4,8 l/ha.

Nezemědělská půda: Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června.

Spodní hranice dávkování se použije proti jednoletým plevelům, dávka 3,2 l/ha proti vytrvalým trávám a dávka 4,8 l/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům.

Při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) je třeba odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením.

Při přímém výsevu do odumírající organické hmoty může dojít ke slabému zbrzdění růstu po vzejití.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

aplikační dávka 4,8 l přípravku/ha

5

5

0

0

aplikační dávka 4,0 a 3,2 l přípravku/ha

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×/rok
Jabloň POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×/rok
Louky POST obnova TTP, před setím 21 2,4-4,8 l 150–250 l max. 1×/rok
Meruňka POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×/rok
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 1,2-4,8 l 80–250 l max. 1×/rok
Orná půda POST po sklizni na strniště, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé AT 2,4-4,2 l 80–250 l max. 1×/rok
Pastviny POST obnova TTP, před setím 21 2,4-4,8 l 150–250 l max. 1×/rok
Slivoň POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×/rok
Třešeň POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×/rok
Višeň POST plevele vytrvalé AT 4 l 200–400 l max. 1×/rok
detail