Chemap Agro s.r.o.

FENCE

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, heřmánek pravý.

Přípravek se aplikuje na podzim preemergentně nebo časně postemergentně do fáze BBCH 13 plodiny.

Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, optimálně od vzcházení až do fáze prvních pravých listů BBCH 10–11, maximálně do fáze tří listů (BBCH 13).

Předpokladem účinnosti a bezpečnosti pro plodinu je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná hloubka setí.

Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Neaplikujte na lehkých písčitých půdách, kamenitých půdách nebo půdách s obsahem organické hmoty menším než 1%.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, poškození ošetřovaného porostu.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Vliv na zpracování rostlinných produktů konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně propláchněte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte nádrž. Trysky a filtry čistěte odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–13 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý PRE 00–09 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 10–13 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail