BASF
BASF
BASF

AGRA

FENCE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, heřmánek pravý.

Přípravek se aplikuje na podzim preemergentně nebo časně postemergentně do fáze BBCH 13 plodiny.

Vzešlé plevele by měly být v raných vývojových fázích, optimálně od vzcházení až do fáze prvních pravých listů BBCH 10–11, maximálně do fáze tří listů (BBCH 13).

Předpokladem účinnosti a bezpečnosti pro plodinu je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná hloubka setí.

Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Neaplikujte na lehkých písčitých půdách, kamenitých půdách nebo půdách s obsahem organické hmoty menším než 1%.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, poškození ošetřovaného porostu.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni obilniny je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Vliv na zpracování rostlinných produktů konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně propláchněte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Po každém vypláchnutí úplně vyprázdněte nádrž. Trysky a filtry čistěte odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití 10 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–13 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý PRE 00–09 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 10–13 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH, na podzim AT 0,5 l 200–300 l max. 1×
detail