Chemap Agro s.r.o.

FENIFAN

Účinná látka

Balení

5 l, 10 l a 20 l HDPE kanystr

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Betasana SC. Selektivní postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti jednoletým dvouděložným plevelům v  cukrovce.
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Působení

Betasana SC je selektivní postemergentní herbicid proti jednoletým dvouděložným plevelům v cukrovce. Obsahuje 160 g/l účinné látky phenmedipham, která patří chemicky do skupiny karbamátů. Přípravek účinkuje kontaktně, účinná látka proniká přes listy vzešlých plevelů a inhibuje asimilaci. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost podporují účinnost přípravku. Účinek přípravku se projeví za 4-8 dní podle povětrnostních podmínek.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec.
Středně citlivé plevele: hluchavky, konopice polní, lilek černý, máky, opletka obecná, rozrazily, violka rolní, zemědým lékařský.
Odolné plevele: bažanka roční, heřmánky, laskavce, pcháč oset, rdesna, řepka výdrol, svízel přítula.

Doporučení

Fenifan se aplikuje postemergentně, nejlépe formou následných postřiků vždy na novou vlnu plevelů. Dávku přípravku je třeba volit podle vývojových fází plevelů, vývojové fáze řepy a případných doplňkových partnerů. V raných vývojových fázích jsou plevele k přípravku nejcitlivější. Ve stadiu děložních listů až základu pravých listů plevelů se Fenifan aplikuje v dávce 1,5–3,0 l/ha na řepu od fáze BBCH 10 (děložních lístky rozvinuty).

Postřik na přerostlé plevele má snížený účinek, a proto je možné v havarijních případech aplikaci opakovat až do celkové dávky 6,0 l/ha/rok. Přípravek lze aplikovat nejpozději před uzavřením porostu (BBCH 39).

Pro posílení účinnosti a její rozšíření na další plevele je vhodné přípravek doplnit jinými registrovanými přípravky podle jejich návodu na použití. Aplikaci Fenifan je doporučeno provádět při teplotách do 23 °C a za nižší intenzity slunečního svitu. Aplikace se provádí jemnými kapkami, aby se co největší množství přípravku zachytilo na listech plevelů. Ošetřujte jen zdravé, mechanicky nepoškozené porosty, za bezvětří a v době, kdy se v následujících šesti hodinách neočekává déšť. Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Doporučená dávka vody na 1 ha je 150–200 l.

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 2×) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně čistícím přípravkem Agroclean v souladu s návodem na jeho použití. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod!

SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Ošetřování plodin přípravkem Fenifan nepřinese riziko pro konzumenta.

 Přípravek se aplikuje pozemně, běžnými typy úředně schválených postřikovačů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka, špenát, řepa salátová
4
4
4
4

Minoritní použití - jahodník

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
jahodník
200–400 l/ha
postřik
max. 3× za rok, do celkové dávky 6,0 l/ha
7–10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jahodník

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích použít jen v případě použití vegetačního pásu nejméně 15 m.

Návod k použití

Pro rozšíření účinnosti je vhodné doplnit aplikaci přípravku Betasana SC dalšími registrovanými přípravky podle jejich schválené etikety. Půdní herbicidy velmi vhodně doplňují a prodlužují reziduální účinnost Betasany SC. Vhodnými přípravky pro všechny termíny ošetření jsou herbicidy na bázi účinné látky metamitron. Pro poslední termín ošetření je možné použít pro zajištění dlouhodobého půdního účinku proti pozdnímu zaplevelení přípravek Venzar (lenacil).
Pro posílení účinnosti proti laskavcům, rdesnům, svízeli přítule, výdrolu řepky, výdrolu slunečnice, tetluše kozí pysk a heřmánkovitým plevelům je vhodné doplnit ošetření přípravkem Safari 50 WG v dávce 30 g/ha. Pro posílení účinnosti proti svízeli přítule a rdesnům je vhodným doplňkovým herbicidem přípravek na bázi účinné látky ethofumesate. Pro posílení účinnosti proti laskavcům ohnutým je možné doplnit ošetření přípravkem s účinnou látkou desmedipham (např. Synbetan D). Pro posílení účinnosti proti pcháči osetu je vhodné doplnit ošetření přípravkem na bázi účinné látky clopyralid.
Proti trávovitým plevelům je možné aplikaci přípravku doplnit graminicidy (např. Targa Super 5 EC) v dávce registrované proti jednoletým travám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST opakovaná aplikace AT 1,5-2 l 150-200 l opakovaná aplikace do celkové dávky 6,0 l/ha/rok
Jahodník POST opakovaná aplikace do 60 BBCH, plevele 10–11 BBCH, na nově vzešlou plevelnou vlnu 45 2-3 l 200-400 l max. 3× za rok, do celkové dávky 6,0 l/ha, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená POST max. 2×, interval mezi aplikacemi 7–10 dní. AT 1 l 150-200 l minor. reg.: SRS
Špenát POST max. 2×, interval mezi aplikacemi 7–10 dní. 28 1 l 150-200 l minor. reg.: SRS
detail