Chemap Agro s.r.o.

GLEAN 75 WG

Účinná látka

GLEAN 75 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Minoritní použití - okurka

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

okurka

200–600 l/ha

postřik

max. 2×

45 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

okurka setá - semenné porosty

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

okurka setá - semenné porosty

10

5

5

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST AT 5-7 g
Ječmen ozimý POST Podzim AT 20 g
Kostřava červená POST AT 10-20 g
Len POST AT 15 g
Okurka POST BBCH 13–15, plevele před a po vzejití AT 5 g 300-600 l aplikace dělená (PRE 7 g + POST 5 g), pole, semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka PRE plevele před a po vzejití AT 7 g 300-600 l aplikace dělená (PRE 7 g + POST 5 g), pole, semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovsík vyvýšený POST AT 10-20 g
Pšenice jarní POST AT 5-7 g
Pšenice ozimá POST Jaro AT 7 g
Pšenice ozimá PRE AT 25 g
Pšenice ozimá POST Podzim AT 20 g
Srha laločnatá POST AT 10-20 g
Trojštět žlutavý POST AT 10-20 g
Žito ozimé POST Podzim AT 15 g
detail