Chemap Agro s.r.o.

GLYFO KLASIK STRONG

Účinná látka

Charakteristika

Malobalení

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 29 ml přípravku / 100 m2 a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 44 ml přípravku / 100 m2.

DO:
- Při aplikaci přípravku v sadech nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.
- Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

jabloň, hrušeň

postřik, rosení

1x za rok

louky a pastviny, orná půda, strniště

postřik

1x za rok

nezemědělská půda*

postřik

Balení určená pro přímé použití – kapsle v hrdle láhve o objemu 0,35 l; 0,5 l a 0,75 l s rozprašovačem:

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

OL

nezemědělská půda*

nežádoucí vegetace

dle návodu

* k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, cestičkách mezi záhony, parkovacích plochách u rodinných domů, nezemědělské půdě u rodinných domů, okolí hrobů, atd.

V případě plošné aplikace je celý obsah láhve určen na:

láhev 0,35 l – 14 m2

láhev 0,5 l a 0,75 l – 23–34 m2

Zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST - 37 ml/100 m2 (2,5 l vody /100 m2) plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Jabloň POST - 37 ml/100 m2 (2,5 l vody /100 m2) plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Louky POST obnova TTP 21 22–44 ml/100 m2 (1,5–2,5 l vody /100 m2)
Nezemědělská půda POST - 29–44 ml/100 m2 (1–2,5 l vody /100 m2) nežádoucí vegetace
Orná půda POST orná půda, strniště - 11 ml/100 m2 (0,8–1,25 l vody /100 m2) plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté, výdrol obilnin
Orná půda POST orná půda, strniště - 22–29 ml/100 m2 (1,5–2,5 l vody /100 m2) plevele lipnicovité vytrvalé, plevele dvouděložné vytrvalé, pýr plazivý
Pastviny POST obnova TTP 21 22–44 ml/100 m2 (1,5–2,5 l vody /100 m2)
detail