Chemap Agro s.r.o.

GLYFO KLASIK STRONG

Účinná látka

Charakteristika

Malobalení

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 29 ml přípravku / 100 m2 a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 44 ml přípravku / 100 m2.

DO:
- Při aplikaci přípravku v sadech nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.
- Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

jabloň, hrušeň

postřik, rosení

1x za rok

louky a pastviny, orná půda, strniště

postřik

1x za rok

nezemědělská půda*

postřik

Balení určená pro přímé použití – kapsle v hrdle láhve o objemu 0,35 l; 0,5 l a 0,75 l s rozprašovačem:

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

OL

nezemědělská půda*

nežádoucí vegetace

dle návodu

* k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, cestičkách mezi záhony, parkovacích plochách u rodinných domů, nezemědělské půdě u rodinných domů, okolí hrobů, atd.

V případě plošné aplikace je celý obsah láhve určen na:

láhev 0,35 l – 14 m2

láhev 0,5 l a 0,75 l – 23–34 m2

Zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST - 37 ml/100 m2 (2,5 l vody /100 m2) plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Jabloň POST - 37 ml/100 m2 (2,5 l vody /100 m2) plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Louky POST obnova TTP 21 22–44 ml/100 m2 (1,5–2,5 l vody /100 m2)
Nezemědělská půda POST - 29–44 ml/100 m2 (1–2,5 l vody /100 m2) nežádoucí vegetace
Orná půda POST orná půda, strniště - 11 ml/100 m2 (0,8–1,25 l vody /100 m2) plevele lipnicovité jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté, výdrol obilnin
Orná půda POST orná půda, strniště - 22–29 ml/100 m2 (1,5–2,5 l vody /100 m2) plevele lipnicovité vytrvalé, plevele dvouděložné vytrvalé, pýr plazivý
Pastviny POST obnova TTP 21 22–44 ml/100 m2 (1,5–2,5 l vody /100 m2)
detail