Chemap Agro s.r.o.

KANTOR PLUS

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

Pšenice ozimá
29 g/ha: plevele citlivé - heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, ptačinec žabinec, merlík bílý, opletka obecná
33 g/ha: plevele citlivé - violka rolní

Ječmen jarní
25 g/ha: plevele citlivé - heřmánkovec přímořský, penízek rolní, svízel přítula, ptačinec žabinec, opletka obecná, rdesno blešník, merlík bílý
29 g/ha: violka rolní je méně citlivá

Návod k použití

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Kantor Plus.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Po ošetření obilnin přípravkem Kantor Plus mohou zůstávat po sklizni v půdě a slámě rezidua přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba slámu rozřezat a co nejdříve po sklizni zapravit.
Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích (včetně hnoje), které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny. Nepěstujte proto citlivé plodiny na pozemcích ošetřených přípravkem Kantor Plus nebo na pozemcích, kde byl použit hnůj od zvířat krmených nebo podestýlaných slámou z porostů ošetřených přípravkem Kantor Plus.
Nepoužívejte slámu z porostů ošetřených přípravkem Kantor Plus ke kompostování nebo mulčování.
Nepoužívejte hnůj od zvířat krmených slámou z porostů ošetřených přípravkem Kantor Plus ke kompostování.
Slámu z obilnin ošetřených přípravkem Kantor Plus nepoužívejte pro pěstování hub a jahod.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 21–29, violka je méně citlivá, plevele jednoleté 2-děl. do BBCH 14 AT 29 g 150–300 l max. 1×,
Ječmen jarní POST BBCH 21–29, plevele jednoleté 2-děl. do BBCH 14 AT 25 g 150–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST BBCH 21–29, plevele jednoleté 2-děl. do BBCH 16 AT 29 g 150–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST BBCH 21–29, violka, plevele jednoleté 2-děl. do BBCH 16 AT 33 g 150–300 l max. 1×,
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail