BASF
BASF
BASF

AGRA

KANTOR PLUS

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen jarní

150–300 l/ha

postřik

pšenice ozimá

150–300 l/ha

postřik

1× na jaře

Pšenice ozimá

- 29 g/ha: plevele citlivé: heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, ptačinec žabinec, merlík bílý, opletka obecná;

- 33 g/ha: plevele citlivé: violka rolní.

Ječmen jarní

- 25 g/ha: plevele citlivé: heřmánkovec přímořský, penízek rolní, svízel přítula, ptačinec žabinec, opletka obecná, rdesno blešník, merlík bílý;

- 29 g/ha: méně citlivá: violka rolní.

Po sklizni obilniny lze na podzim vysévat řepku olejku ozimou, pšenici ozimou a ječmen ozimý a jílek vytrvalý. Na jaře následujícího roku lze vysévat cukrovku, všechny obilniny, jarní řepku a sázet brambory. Luskoviny (hrách, sója, bob, lupina, fazole), jeteloviny (jetel, vojtěška) a paprika a rajčata lze vysévat až po uplynutí 24 měsíců od aplikace.

Jestliže je nutné ošetřenou obilninu zaorat, může následovat po 6 týdnech pšenice jarní nebo ječmen jarní.

Po ošetření obilnin mohou zůstávat po sklizni v půdě a slámě rezidua přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba slámu rozřezat a co nejdříve po sklizni zapravit.

Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích (včetně hnoje), které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny.

Nepěstujte proto citlivé plodiny na pozemcích ošetřených přípravkem Kantor Plus nebo na pozemcích, kde byl použit hnůj od zvířat krmených nebo podestýlaných slámou z porostů ošetřených přípravkem Kantor Plus.

Nepoužívejte slámu z ošetřených porostů ke kompostování nebo mulčování.

Nepoužívejte hnůj od zvířat krmených slámou z porostů ošetřených přípravkem Kantor Plus ke kompostování.

Slámu z obilnin nepoužívejte pro pěstování hub a jahod.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen jarní

5

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 29–32, plevele do BBCH 14 AT 29 g 150–300 l max. 1×, violka rolní - méně citlivá
Ječmen jarní POST BBCH 29–32, plevele do BBCH 14 AT 25 g 150–300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté mimo violka rolní
Pšenice ozimá POST BBCH 29–32, plevele do BBCH 16 AT 29 g 150–300 l max. 1× na jaře, violka rolní
Pšenice ozimá POST BBCH 29–32, plevele do BBCH 16 AT 29 g 150–300 l max. 1× na jaře, plevele dvouděložné jednoleté mimo violka rolní
detail