Chemap Agro s.r.o.

KATAMISA

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku BELOUKHA.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

200–400 l/ha

postřik

5–7 dnů

réva

200–400 l/ha

postřik

2× za rok

14–28 dnů

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: jitrocel, křídlatka, pampeliška, ptačinec, rozrazily, pryskyřník plazivý, proso seté, bršlice kozí noha, přeslička rolní, starček obecný, pcháč rolní, laskavec, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, heřmánek, bažanka roční, lilek černý, svlačec rolní (rané stádium);

- méně citlivé plevele: bér zelený, jílek vytrvalý, kakosty.

Upřesnění intervalu mezi aplikacemi:

Při postřiku proti plevelům v révě je interval mezi aplikacemi 14–28 dnů.

Při postřiku proti hubení výmladků v révě je interval mezi aplikacemi 15–21 dnů.

Přípravek musí být aplikován na suché listy, při minimálních teplotách 15 °C.

Přípravek nesmí zasáhnout, kromě výmladků, jiné zelené části ošetřované révy.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku přípravkem důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou (minimálně 10 % objemu postřikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Oplachovou kapalinu vystříkejte na ošetřenou plochu. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

brambor, réva

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST desikace před sklizní AT 16 l 200–400 l max. 2×
Réva vinná POST plevele dvouděložné jednoleté, plevele jednoděložné jednoleté AT 16 l 200–400 l max. 2×za rok
Réva vinná POST hubení výmladků, max. do 25 cm výhonku AT 16 l 200–400 l max. 2×za rok
detail