Chemap Agro s.r.o.

KEEPER ZAHRADA

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 metrů vzhledem k povrchovým vodám.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

plevele

postřik

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Upřesnění podmínek aplikace

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele (postemergentně), optimálně ve fázi 6 až 8 listů. Ošetřované plevele mají být v plném růstu. Přípravek působí na již vzrostlé plevele a rovněž brání vzcházení plevelných semen.

Přípravek nelze použít k ošetření nepropustných povrchů (beton, dlažba, asfalt…).

Přípravek lze aplikovat na stejné ploše maximálně 1× za rok.

Při aplikaci kolem okrasných keřů a stromů je třeba vyhnout se zasažení jejich zelených částí i kmenů.

Neaplikujte kolem porostů hortensií a růží.

Při aplikaci nesmí být zasaženy sousední kulturní rostliny včetně trávníků.

Ošetřené plochy se nemohou osévat nebo osazovat plodinami po dobu 6 měsíců. Před setím nebo sázením je třeba pozemek důkladně přerýt.

Před upotřebením je nutné láhve s přípravkem důkladně protřepat.

Postřikovač po aplikaci důkladně vypláchněte vodou (min. 3×). Propláchněte také hadice a trysky. Výplachovou kapalinu použijte na naposledy ošetřovanou plochu.

Nedostatečné vypláchnutí postřikovače může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Zahrady POST 16–18 BBCH 1 4,5 ml + 0,5 l vody/10 m2 max. 1×, nezpevněné plochy (cesty, chodníky), kolem okrasných keřů a stromů
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Agromanuál - personální

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail