Chemap Agro s.r.o.

KEEPER ZAHRADA

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 metrů vzhledem k povrchovým vodám.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

plevele

postřik

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Upřesnění podmínek aplikace

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele (postemergentně), optimálně ve fázi 6 až 8 listů. Ošetřované plevele mají být v plném růstu. Přípravek působí na již vzrostlé plevele a rovněž brání vzcházení plevelných semen.

Přípravek nelze použít k ošetření nepropustných povrchů (beton, dlažba, asfalt…).

Přípravek lze aplikovat na stejné ploše maximálně 1× za rok.

Při aplikaci kolem okrasných keřů a stromů je třeba vyhnout se zasažení jejich zelených částí i kmenů.

Neaplikujte kolem porostů hortensií a růží.

Při aplikaci nesmí být zasaženy sousední kulturní rostliny včetně trávníků.

Ošetřené plochy se nemohou osévat nebo osazovat plodinami po dobu 6 měsíců. Před setím nebo sázením je třeba pozemek důkladně přerýt.

Před upotřebením je nutné láhve s přípravkem důkladně protřepat.

Postřikovač po aplikaci důkladně vypláchněte vodou (min. 3×). Propláchněte také hadice a trysky. Výplachovou kapalinu použijte na naposledy ošetřovanou plochu.

Nedostatečné vypláchnutí postřikovače může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Zahrady POST 16–18 BBCH 1 4,5 ml + 0,5 l vody/10 m2 max. 1×, nezpevněné plochy (cesty, chodníky), kolem okrasných keřů a stromů
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail