BASF
BASF
BASF

AGRA

KELVIN 75 WG

Účinná látka

Balení

HDPE láhev, 2000 ml pro 800 g přípravku, HDPE láhev, 200 ml pro 80 g přípravku, HDPE láhev, 400 ml pro 240 g přípravku

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku ACCENT 75 WG.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (se svažitostí vyšší než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: pýr plazivý, ježatka kuří noha, zemědým lékařský, konopice širokolistá, svízel přítula, hluchavka nachová, rdesno červivec, ptačinec žabinec, penízek rolní, laskavec ohnutý, heřmánkovité plevele, výdrol řepky olejky, kokoška pastuší tobolka, violka rolní.
Plevele méně citlivé: merlík bílý; potlačuje pcháč oset.

Doporučení

Nepoužívejte v cukrové nebo osivové kukuřici: některé linie mohou vykazovat nedostatečnou toleranci. Konzultujte citlivost odrůdy s dodavatelem osiva.
Maximální počet aplikací na plodinu za vegetaci: 1×.
Růstová fáze plodiny v době ošetření: BBCH 12–16, tj. 2–6 listů.
Růstová fáze plevelů: jednoděložné - BBCH 13–15 tj. 3–5 listů; dvouděložné - BBCH 12–14 tj. 2–4 pravé listy; pcháč oset BBCH 30, tj. ve fázi listové růžice.

Déšť do 4 hodin po ošetření kukuřice může redukovat výsledný účinek ošetření. Neošetřujte kukuřici, která byla v době výsevu nebo kultivace ošetřená organofosfátovými insekticidy (terbufos)! Citlivost odrůdy konzultujte s dodavatelem osiva.

Pokud byly organofosfátové insekticidy použity na list, aplikujte nejdříve za 7 dní po jejich aplikaci.
Nepoužívejte organofosfátové insekticidy dříve než za 4 dny po aplikaci.
Ošetřujte při teplotách 10–25 °C!
Citlivé hybridy kukuřice mohou být poškozené, pokud noční teploty po aplikaci klesnou pod bod mrazu. Ošetření prováděná během nebo bezprostředně po období vysokých rozdílů mezi nočními a denními teplotami mohou rovněž snížit herbicidní účinek.

Nelze kombinovat s přípravky na bázi 2.4-D.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Pozor na odrůdy kukuřice citlivé na účinnou látku nicosulfuron!
Accent 75 WG je rychle odbouráván v prohřátých, kyselých a mikrobiálně aktivních půdách. Vzhledem ke krátkému reziduálnímu působení v půdě je v roce aplikace většinou možné pěstovat jakoukoli ozimou obilninu bez omezení. Ozimé obilniny lze zařadit za 4 měsíce od aplikace, jarní obilniny za 8 měsíců, ostatní plodiny za 10 měsíců od ošetření.
V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné zařadit pouze kukuřici nebo sóju (minimální interval 15 dní). Za nepříznivých povětrnostních podmínek pro odbourávání přípravku může dojít k poškození následných kultur, zvláště ozimých obilnin.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice seté!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.
Přípravek je nutné použít v tank-mix směsi se smáčedlem Trend 90 0,1 % v souladu s návody na jejich použití.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
Kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Kukuřice
3
3
3
3

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST od 2. do 6. listu AT 80 g 200–300 l Pýr plazivý, max. 1× , nutné smáčedlo Trend 90 0,1% ™
Kukuřice POST od 2. do 6. listu (12–16 BBCH) AT 50 g + TREND 90 0,1 % 200-400 l max. 1× , nutné smáčedlo Trend 90 0,1%
Kukuřice POST od 2. do 6. listu AT 50 g 200–300 l ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté, max. 1× , nutné smáčedlo Trend 90 0,1% ™
detail