Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

KERB 50 W

Účinná látka

KERB 50 W

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m při aplikaci do čekanky salátové, jetele, řepky olejky, salátu hlávkového a vojtěšky vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele:
ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka

Méně citlivé plevele:
potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele

Doporučení

Růstová fáze plevelů: děložní listy až 2 pravé listy, tj. BBCH 10–12
Způsob aplikace: pozemní postřik
Kerb 50 W je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován. Vyvarujte se místního předávkování!
Při teplotách nad 10°C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko nebo ošetřený pozemek důkladně zalít.
Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.
Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Návod k použití

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Kerb 50 W.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Čekanka PRE do 5 dnů před vzejitím AT 2,5 kg 200-400 l max. 1x, jen čekanka salátová
Jetel alexandrijský POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel bleděžlutý POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel luční POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel nachový POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel panonský POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel perský POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel plazivý POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel prostřední POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel zvrhlý POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Řepka olejka, jarní POST BBCH 12-14, plevele lipnicovité, výdrol obilnin AT 1 kg 200-400 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 12-14, plevele lipnicovité, výdrol obilnin AT 1 kg 200-400 l max. 1x
Salát PRS-PRE před vysetím či výsadbou nebo do 2 dnů po zasetí AT 3 kg 200-400 l max. 1x, jen salát hlávkový
Vojtěška POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, kokotice, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
detail