Chemap Agro s.r.o.

KERB 50 W

Účinná látka

KERB 50 W

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m při aplikaci do čekanky salátové, jetele, řepky olejky, salátu hlávkového a vojtěšky vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele:
ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka

Méně citlivé plevele:
potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele

Doporučení

Růstová fáze plevelů: děložní listy až 2 pravé listy, tj. BBCH 10–12
Způsob aplikace: pozemní postřik
Kerb 50 W je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován. Vyvarujte se místního předávkování!
Při teplotách nad 10°C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko nebo ošetřený pozemek důkladně zalít.
Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.
Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Návod k použití

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Kerb 50 W.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Čekanka PRE do 5 dnů před vzejitím AT 2,5 kg 200-400 l max. 1x, jen čekanka salátová
Jetel inkarnát POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel luční POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel nachový POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Jetel plazivý POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Řepka olejka, jarní POST BBCH 12-14, plevele lipnicovité, výdrol obilnin AT 1 kg 200-400 l max. 1x
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 12-14, plevele lipnicovité, výdrol obilnin AT 1 kg 200-400 l max. 1x
Salát PRS-PRE před vysetím či výsadbou nebo do 2 dnů po zasetí AT 3 kg 200-400 l max. 1x, jen salát hlávkový
Vojtěška POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, kokotice, pýr plazivý AT 4 kg 200-400 l max. 1x
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail